Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Văn bản, ý kiến

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở hiện nay
19:51 | 10/11/2013
(Bqp.vn) - Chấp hành Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, Bộ Quốc phòng đã xây dựng Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đây là cơ sở rất quan trọng để toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đề cao ý thức, trách nhiệm của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ.
Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia
10:59 | 07/11/2013
(Bqp.vn) - Cuộc cách mạng công nghệ thông tin (CNTT) nói chung và Internet nói riêng đã tác động mạnh mẽ, tạo ra bước đột phá trong tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở ra một kỷ nguyên mới cho xã hội loài người. Đồng thời, CNTT cũng đã trở thành phương tiện nguy hiểm để các thế lực thù địch và bọn tội phạm lợi dụng vào mục đích phá hoại, gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và an ninh của nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế.
Thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) - kết quả và những vấn đề đặt ra
22:25 | 01/11/2013
(Bqp.vn) - Qua 8 năm thực hiện, Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) đã mang lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội được tăng cường; hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và hiệu lực của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên được nâng lên một bước. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, việc thực hiện Nghị quyết 51 cần giải quyết tốt những vấn đề do thực tiễn đặt ra.
Bộ đội PK - KQ không để Tổ quốc bị bất ngờ
10:51 | 18/10/2013
(Bqp.vn) - Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội PK-KQ đã lập được nhiều thành tích. Hiện nay, Quân chủng PK-KQ đang đẩy mạnh xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, luôn nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ.
Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới
17:13 | 14/10/2013
(Bqp.vn) - Vừa qua, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ra Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đây là cơ sở rất quan trọng để quân đội thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị tham gia khắc phục hậu quả bão số 10
12:34 | 03/10/2013
(Bqp.vn) - Ngày 2/10/2013, Đại tướng Phùng Quang Thanh có điện gửi: BTTM; TCCT; TCHC; TCKT; TCCNQP; Tổng Cục 2; BTL các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; BTL Phòng không-Không quân, Hải quân, Biên phòng; BTL các Binh chủng: Công binh, Hóa học, Đặc Công, Tăng-Thiết giáp, Pháo binh, Thông tin liên lạc; BTL Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát biển; Các Học viện, nhà trường để chỉ đạo tiếp tục tham gia khắc phục hậu quả bão số 10.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
09:43 | 01/10/2013
(Bqp.vn) - Bảo vệ an ninh quốc gia là cuộc đấu tranh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đây là cuộc đấu tranh phức tạp, gay go, quyết liệt, lâu dài. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.
Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát biển với các lực lượng
08:45 | 29/09/2013
(Bqp.vn) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cùng với phát triển mạnh kinh tế biển, chúng ta phải đối mặt với tình trạng vi phạm pháp luật trên biển ngày càng gia tăng. Để khắc phục cần nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát biển với các lực lượng bằng nhiều giải pháp đồng bộ.
Binh chủng Thông tin liên lạc trước yêu cầu hiện đại hóa
23:31 | 14/09/2013
(Bqp.vn) - Binh chủng Thông tin liên lạc là một trong những lực lượng được Đảng, Nhà nước xác định xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Binh chủng phải có quyết tâm chính trị rất cao, nhằm bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đẩy mạnh đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội
20:39 | 11/09/2013
(Bqp.vn) - Đảng ta xác định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế…”. Là bộ phận thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, việc đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội cũng là vấn đề quan trọng cấp thiết hiện nay.
<<...2526272829...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.