Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Công bố Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
16:51 | 23/05/2023
(Bqp.vn) - Ngày 28/4/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1085/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc quản lý Bộ Quốc phòng
14:44 | 14/11/2022
(Bqp.vn) - Ngày 06/11/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 4576/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ 20 thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách được quy định tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019.
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, sửa đổi lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước
16:55 | 27/10/2022
(Bqp.vn) - Ngày 24/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đơn giản hóa quy định liên quan đến kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
16:21 | 19/07/2022
(Bqp.vn) - Ngày 06/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 10 hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực xe - máy quân sự
12:00 | 09/07/2022
(Bqp.vn) - Ngày 03/7/2022, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 2435/QĐ-BQP công bố bãi bỏ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực xe - máy quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Bãi bỏ 20 TTHC lĩnh vực xe - máy quân sự được quy định tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố Bộ TTHC hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
13:04 | 04/11/2021
(Bqp.vn) - Ngày 03/11/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3842/QĐ-BQP công bố bãi bỏ 29 thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách được quy định tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường
09:47 | 05/06/2021
(Bqp.vn) - Ngày 31/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Văn phòng Một cửa).
Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực động viên quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
19:55 | 31/03/2021
(Bqp.vn) - Ngày 23/3/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 864/QĐ-BQP công bố bãi bỏ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực động viên quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
19:19 | 26/03/2021
(Bqp.vn) - Ngày 11/3/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 701/QĐ-BQP về công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và bãi bỏ TTHC lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Danh mục quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng
14:17 | 28/10/2020
(Bqp.vn) - Ngày 23/10/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3259/QĐ-BQP công bố Danh mục quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
<<123>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Thượng tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.