Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 53/2022/TT-BQP 18/07/2022 Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 4 và thay thế Phụ lục I của Thông tư số 164/2019/TT-BQP ngày 03/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội
Chi tiết
Tải về
2 793/QĐ-TTg 06/07/2022 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chi tiết
Tải về
3 2435/QĐ-BQP 03/07/2022 Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực xe - máy quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
4 42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Chi tiết
Tải về
5 1310/QĐ-BTNMT 17/06/2022 Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chi tiết
Tải về
6 721/QĐ-TTg 16/06/2022 Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chi tiết
Tải về
7 02/VBHN-BQP 01/06/2022 Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu
Chi tiết
Tải về
8 05/2022/TT-BGTVT 25/05/2022 Bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Chi tiết
Tải về
9 55/QĐ-BCĐPTDS 25/05/2022 Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đến năm 2025
Chi tiết
Tải về
10 1187/QĐ-BHXH 24/05/2022 Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công
Chi tiết
Tải về
11 1808/QĐ-BQP 21/05/2022 Đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP
Chi tiết
Tải về
12 1607/QĐ-BQP 08/05/2022 Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
13 545/QĐ-TTg 29/04/2022 Phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030
Chi tiết
Tải về
14 35/2022/TT-BQP 26/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 116/2015/TT-BQP ngày 01/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu
Chi tiết
Tải về
15 23/2022/TT-BQP 04/04/2022 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”.
Chi tiết
Tải về
16 22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Chi tiết
Tải về
17 639/BTTTT-THH 28/02/2022 Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.
Chi tiết
Tải về
18 19/2022/NĐ-CP 22/02/2022 Quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Chi tiết
Tải về
19 429/QĐ-BQP 11/02/2022 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021
Chi tiết
Tải về
20 01/VBHN-BQP 10/02/2022 Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Chi tiết
Tải về
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |