Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21 13/2022/TT-BQP 29/01/2022 Quy định xét, công nhận danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
22 01/2022/TT-BQP 03/01/2022 Quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý
Chi tiết
Tải về
23 188/2021/TT-BQP 31/12/2021 Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Chi tiết
Tải về
24 2262/QĐ-TTg 31/12/2021 Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Chi tiết
Tải về
25 138/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
Chi tiết
Tải về
26 2230/QĐ-TTg 30/12/2021 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021 và năm 2022
Chi tiết
Tải về
27 174/2021/TT-BQP 27/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
28 170/2021/TT-BQP 23/12/2021 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
29 169/2021/TT-BQP 23/12/2021 Quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
30 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Chi tiết
Tải về
31 2177/QĐ-TTg 23/12/2021 Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
Chi tiết
Tải về
32 167/2021/TT-BQP 16/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 131/2011/TT-BQP ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
33 166/2021/TT-BQP 16/12/2021 Quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
34 12/VBHN-BQP 09/12/2021 Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
35 4452/QĐ-BQP 09/12/2021 Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
36 106/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam
Chi tiết
Tải về
37 1994/QĐ-TTg 26/11/2021 Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020 - 2025
Chi tiết
Tải về
38 1977/QĐ-TTg 24/11/2021 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Chi tiết
Tải về
39 153/2021/TT-BQP 23/11/2021 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và kế hoạch kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
40 1963/QĐ-TTg 22/11/2021 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |