Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
901 92/2005/QĐ-TTg 29/04/2005 Thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc QK 7, QK 9 tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982
Chi tiết
Tải về
902 217/HD-BTL 22/04/2005 Hướng dẫn thực hiện QĐ của BQP về thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng
Chi tiết
Tải về
903 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH 20/04/2005 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 2/11/2004 quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ
Chi tiết
Tải về
904 167/2004/QĐ-BQP 13/12/2004 Thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại các cảng biển và cảng chuyên dùng
Chi tiết
Tải về
905 184/2004/NĐ-CP 02/11/2004 Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ
Chi tiết
Tải về
906 119/2004/NĐ-CP 11/05/2004 Về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương
Chi tiết
Tải về
907 19/2004/PL-UBTVQH11 29/04/2004 Pháp lệnh Dân quân tự vệ, năm 2004
Chi tiết
Tải về
908 06/2003/QH11 17/06/2003 Luật Biên giới quốc gia ngày 17/6/2003
Chi tiết
Tải về
909 33/2003/QĐ-BQP 07/04/2003 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội
Chi tiết
Tải về
910 09/2003/PL-UBTVQH11 25/02/2003 Pháp lệnh về Động viên công nghiệp
Chi tiết
Tải về
911 83/2001/NĐ-CP 09/11/2001 Về đăng ký nghĩa vụ quân sự
Chi tiết
Tải về
912 266/QĐ-TM 26/04/2000 Ban hành hệ thống mẫu biểu, sổ sách đăng ký, quản lý, báo cáo động viên quân đội
Chi tiết
Tải về
913 1036/2000/TT-QP 24/04/2000 Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, thống kê báo cáo phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội
Chi tiết
Tải về
914 2649/1999/QĐ-BQP 27/12/1999 Quy định quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chi tiết
Tải về
915 16/1999/QH10 21/12/1999 Luật Sĩ quan QĐNDVN năm 1999
Chi tiết
Tải về
916 655/HD-TTr 15/09/1998 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 769/1998/TT-BQP về tổ chức tiếp công dân trong quân đội
Chi tiết
Tải về
917 769/1998/TT-BQP 18/03/1998 Hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức tiếp công dân của Chính phủ trong quân đội
Chi tiết
Tải về
918 Không số 27/08/1996 Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996
Chi tiết
Tải về
919 04/CP 16/01/1995 Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chi tiết
Tải về
920 Không số 22/06/1994 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự, năm 1994
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | > | >> |