Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
961 06/2003/QH11 17/06/2003 Luật Biên giới quốc gia ngày 17/6/2003
Chi tiết
Tải về
962 33/2003/QĐ-BQP 07/04/2003 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội
Chi tiết
Tải về
963 09/2003/PL-UBTVQH11 25/02/2003 Pháp lệnh về Động viên công nghiệp
Chi tiết
Tải về
964 83/2001/NĐ-CP 09/11/2001 Về đăng ký nghĩa vụ quân sự
Chi tiết
Tải về
965 266/QĐ-TM 26/04/2000 Ban hành hệ thống mẫu biểu, sổ sách đăng ký, quản lý, báo cáo động viên quân đội
Chi tiết
Tải về
966 1036/2000/TT-QP 24/04/2000 Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, thống kê báo cáo phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội
Chi tiết
Tải về
967 2649/1999/QĐ-BQP 27/12/1999 Quy định quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chi tiết
Tải về
968 16/1999/QH10 21/12/1999 Luật Sĩ quan QĐNDVN năm 1999
Chi tiết
Tải về
969 655/HD-TTr 15/09/1998 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 769/1998/TT-BQP về tổ chức tiếp công dân trong quân đội
Chi tiết
Tải về
970 769/1998/TT-BQP 18/03/1998 Hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức tiếp công dân của Chính phủ trong quân đội
Chi tiết
Tải về
971 Không số 27/08/1996 Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996
Chi tiết
Tải về
972 04/CP 16/01/1995 Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chi tiết
Tải về
973 Không số 22/06/1994 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự, năm 1994
Chi tiết
Tải về
974 Không số 19/05/1994 Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chi tiết
Tải về
975 Không số 21/12/1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, năm 1990
Chi tiết
Tải về
976 05/QĐ-BNV 01/07/1989 Quy định về việc đi bờ của các thuyền viên nước ngoài ở các cửa khẩu cảng Việt Nam
Chi tiết
Tải về
977 Không số 30/12/1981 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 1981
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |