Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18:01 | 12/06/2021

(Bqp.vn) - Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu. Dưới đây là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định thí điểm một số chính sách quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp sản xuất, xây dựng kinh tế (21:21 | 14/06/2021)

(Bqp.vn) - Ngày 07/6/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới (15:53 | 14/06/2021)

(Bqp.vn) - Ngày 12/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh (18:01 | 12/06/2021)

(Bqp.vn) - Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu. Dưới đây là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão (13:45 | 12/06/2021)

(Bqp.vn) - Ngày 12/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) ban hành Công điện số 04/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố từ phía Bắc và ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Ngoại giao; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội (13:43 | 12/06/2021)

(Bqp.vn) - Theo TTXVN, ngày 11/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (15:00 | 11/06/2021)

(Bqp.vn) - Ngày 11/6, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) ban hành Công điện số 03/CĐ-TW gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội (12:50 | 11/06/2021)

(Bqp.vn) - Căn cứ Thông tư số 171/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Quốc phòng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao Cục Điều tra hình sự chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (15:42 | 10/06/2021)

(Bqp.vn) - Theo TTXVN, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự (16:01 | 08/06/2021)

(Bqp.vn) - Căn cứ Công văn số 2356/VP-PC(P1) ngày 20/4/2021 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Triển khai kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2021, Ban Cơ yếu Chính phủ đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP.

Theo dõi chặt chẽ, chủ động ứng phó với diễn biến bão số 1 và mưa lớn (15:29 | 03/06/2021)

(Bqp.vn) - Ngày 3/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 02/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và khu vực Bắc bộ; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải.

Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |