Nhắn tìm liệt sĩ Đinh Văn Cường

16:14 | 30/07/2022

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Đinh Văn Cường (ảnh), sinh năm 1949; nguyên quán: Khánh Cư, Yên Khánh, Hà Nam Ninh nay là (Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình); nhập ngũ tháng 3/1967; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: P1 (C42 Đặc công, Sư 304); Hy sinh ngày: 21/6/1971 tại mặt trận phía Nam, an táng tại nghĩa trang riêng của đơn vị.

Nhắn tìm liệt sĩ Phạm Đăng Mày (16:25 | 30/07/2022)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Phạm Đăng Mày, sinh năm 1949; nguyên quán: Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An; cấp bậc: Trung sĩ; chức vụ: Tiểu đội phó; đơn vị: Trung đoàn 3, Sư 304; hy sinh ngày 14/5/1971 tại mặt trận phía Nam.

Nhắn tìm liệt sĩ Đinh Văn Cường (16:14 | 30/07/2022)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Đinh Văn Cường (ảnh), sinh năm 1949; nguyên quán: Khánh Cư, Yên Khánh, Hà Nam Ninh nay là (Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình); nhập ngũ tháng 3/1967; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: P1 (C42 Đặc công, Sư 304); Hy sinh ngày: 21/6/1971 tại mặt trận phía Nam, an táng tại nghĩa trang riêng của đơn vị.

Nhắn tìm liệt sĩ Tạ Văn Đích (12:05 | 27/07/2022)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Tạ Văn Đích (ảnh), sinh năm 1946; nguyên quán: Hải Giang, Hải Hậu, Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Nam Định); nhập ngũ tháng 5/1965; đơn vị H2 - AT - KB; hy sinh ngày 30/12/1972 tại mặt trận phía Nam; mai táng tại nghĩa trang mặt trận.

Nhắn tìm liệt sĩ Vũ Quang Thuần (17:23 | 20/04/2022)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Vũ Quang Thuần (ảnh), sinh năm 1951; nguyên quán: xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Nam Định); Nhập ngũ tháng 01/1970; Đi B tháng 7/1970; Cấp bậc: Thượng sĩ; Chức vụ khi hy sinh: Tiểu đội trưởng; Đơn vị khi hy sinh: C21, E1, F2, QK5; Hy sinh ngày 28/02/1973 (có thông tin khác là ngày 26/01/1973) tại Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Nhắn tìm liệt sĩ Nguyễn Đăng Tước (14:41 | 11/03/2022)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tước, sinh năm 1947; nguyên quán: Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa; nhập ngũ tháng 2/1965; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: C14 - E20 - KN; Hy sinh ngày 05/7/1966 tại Viện Sư đoàn Phú Yên - Phú Yên; mai táng tại Nghĩa trang mặt trận Quản B, tỉnh Phú Yên.

Nhắn tìm liệt sĩ Nguyễn Văn Cận (21:32 | 09/09/2021)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Nguyễn Văn Cận, sinh năm 1937; quê quán: Núi Hiểu, Quang Châu, Việt Yên, Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang); nhập ngũ tháng 4/1965; chức vụ: Trung đội trưởng; đơn vị: B5 (Quân khu Trị Thiên). Hy sinh ngày 13/3/1967, tại mặt trận Do Linh, Quảng Trị. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Cận ở đâu, xin báo cho con trai của liệt sĩ là Nguyễn Văn Sang, ĐT: 0984957715; hoặc cháu Nguyễn Nam Việt, ĐT: 0912443685; hoặc Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, ĐT: 069553215, Email: info@mod.gov.vn.

Nhắn tìm liệt sĩ Trần Mạnh Phấn (18:01 | 09/08/2021)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ, anh hùng LLVTND Trần Mạnh Phấn (ảnh), sinh ngày 01/01/1926; quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nhập ngũ: 01/01/1950; vào Đảng: 29/12/1951, chính thức: 27/4/1952; chức vụ: Phó Tiểu đoàn trưởng trinh sát; đơn vị: Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 88A, Sư đoàn 308, Quân Đoàn 1. Hy sinh ngày: 15/5/1968 tại miền Đông Nam Bộ.

Nhắn tìm liệt sĩ Phạm Văn Hỵ quê Thái Bình (16:06 | 01/06/2021)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Phạm Văn Hỵ (ảnh), sinh năm 1950; nguyên quán: Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Nhập ngũ tháng 10/1968; cấp bậc; Trung sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: KB. Hy sinh ngày 03/4/1970 tại mặt trận phía Nam, mai táng tại nghĩa trang của đơn vị. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hỵ ở đâu, xin báo cho cháu của liệt sĩ là Hà Hồng Chi, địa chỉ: Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình; ĐT: 034 9696 314; Email: hahongchi138@gmail.com; hoặc Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, ĐT: 069553215, Email: info@mod.gov.vn.

Nhắn tìm đồng đội ngày 08/12/2020 (17:19 | 08/12/2020)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Văn Viện (còn gọi là Nguyễn Viết Viện), sinh năm 1939; quê quán: thôn Nhân Hùng, Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hóa; nhập ngũ: 02/1959; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: KB. Hy sinh ngày 18/5/1972 tại Mặt trận phía Nam, mai táng tại khu vực nghĩa trang gần mặt trận.

Nhắn tìm đồng đội ngày 13/07/2020 (17:31 | 13/07/2020)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Đỗ Văn Hảo (bí danh Đỗ Như Hảo), sinh năm 1950; quê quán: Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hải Hưng (nay là tỉnh Hưng Yên). Nhập ngũ tháng 7/1969 tại đơn vị Quân khu Tả Ngạn. Vào Nam tháng 3/1970, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, tỉnh đội Bình Định. Tham gia chiến đấu tại xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn tỉnh Bình Định. Hy sinh năm 1971.

Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |