Bảo tàng Quân khu 7 (Bảo tàng LLVTND miền Đông Nam Bộ)

Bảo tàng Quân khu 7 (Bảo tàng LLVTND miền Đông Nam Bộ)

13:50 | 01/09/2012

(Bqp.vn) - Bảo tàng Quân khu 7 (Bảo tàng lực lượng vũ trang nhân dân miền Đông Nam bộ) thành lập ngày 27/02/1986, trực thuộc Cục Chính trị/Quân khu 7. Bảo tàng Quân khu 7 xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.


Bảo tàng Quân khu 7.

Bảo tàng Quân khu 7 thuộc loại hình lịch sử quân sự, có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, trưng bày, giới thiệu những tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu trưởng thành của quân và dân Quân khu 7 trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Bảo tàng Quân khu 7 còn quản lý Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh.

1. Bảo tàng Quân khu 7

Bảo tàng Quân khu 7 trưng bày gồm các nội dung:

- Phòng khánh tiết;

- Lực lượng vũ trang Quân Khu 7 trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954);

- Lục lượng vũ trang Quân khu 7 trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975);

- Lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (1975 - đến nay);

- Khu vực trưng bày ngoài trời: giới thiệu về những vũ khí của quân dân miền Đông Nam Bộ đã sử dụng trong 2 cuộc kháng chiến và những vũ khí chiến lợi phẩm thu được của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai. Ngoài ra, phần trưng bày còn tái tạo một số di tích tiêu biểu của miền Đông Nam bộ.

Địa chỉ liên hệ

Bảo tàng Quân khu 7.

Số 247 Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 069.667240 - 069.665159 (quân sự)/08.3842.1354 (dân sự).

Thời gian mở cửa

Bảo tàng Quân khu 7 mở cửa các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

- Buổi sáng: từ 7giờ 30 phút, đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút, đến 16 giờ 30 phút.

2. Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh

Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh trưng bày gồm 2 nội dung:

- Trưng bày về quá trình phát triển, diễn biến và thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh, thể hiện đường lối quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam;

- Trưng bày giới thiệu những tài liệu, hiện vật phản ánh cuộc đấu tranh quyết liệt của quân và dân Nam bộ, buộc địch phải thi hành Hiệp định Pari, đánh bại âm mưu và hành động lấn chiếm của quân Ngụy, chiến thắng chiến dịch giải phóng Phước Long, chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Địa chỉ liên hệ:

Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Số 2 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian mở cửa:

Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh mở cửa các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

- Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

File đính kèm :

Các tin khác