Tổng cục Hậu cần

Tổng cục Hậu cần

15:46 | 09/08/2012

(Bqp.vn) - Tổng cục Hậu cần là cơ quan đầu ngành về hậu cần của Quân đội nhân dân Việt Nam; có chức năng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm vật chất, bảo đảm sinh hoạt, bảo đảm quân y, bảo đảm vận tải... cho quân đội.

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đầu tiên là đồng chí Trần Đăng Ninh

Hiện nay, Tổng cục Hậu cần có Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm, Chính uỷ và Phó Chính uỷ; Văn phòng Tổng cục Hậu cần, Bộ Tham mưu Hậu cần, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, các cục chuyên ngành (Quân nhu, Quân y, Doanh trại, Xăng dầu, Vận tải...) và một số cơ quan, cơ sở, đơn vị trực thuộc khác.

Ngày truyền thống: 11/7/1950.

Cổng TTĐT BQP

File đính kèm :

Các tin khác