Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị.


Chức vụHọ và tênCấp bậc
Bộ trưởng Bộ Quốc phòngPhan Văn Giang
Thượng tướng
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trịLương CườngĐại tướng
Tổng Tham mưu trưởng
Nguyễn Tân CươngThượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngTrần Đơn
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngLê Chiêm Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngHoàng Xuân Chiến
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngLê Huy VịnhThượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngVõ Minh LươngThượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngVũ Hải SảnTrung tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngPhạm Hoài NamPhó Đô đốc

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

File đính kèm :

Trang trước | Trang sau