Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị.


Chức vụHọ và tênCấp bậc
Bộ trưởng Bộ Quốc phòngNgô Xuân LịchĐại tướng
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trịLương Cường Đại tướng
Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Phan Văn Giang
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngTrần Đơn
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngLê Chiêm Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngNguyễn Tân Cương
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngVũ Hải Sản
Trung tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngHoàng Xuân Chiến
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngPhạm Hoài NamPhó Đô đốc
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngLê Huy Vịnh
Thượng tướng
Thứ trưởng Bộ Quốc phòngVõ Minh Lương
Thượng tướng

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

File đính kèm :

Trang trước | Trang sau