Quy định chi tiết về công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội năm 2016

Quy định chi tiết về công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội năm 2016

17:46 | 24/03/2016

(Bqp.vn) -  Ngày 11/32016, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký Thông tư số 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong Quân đội.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cá nhân thi tuyển, xét tuyển; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; nhằm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi theo quy định vào đào tạo tại các trường trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư  số 03/2014/TT-BQP ngày 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội., Thông tư số 10/2015/TT-BQP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 03/2014/TT-BQP này 16/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Mọi chi tiết xem file đính kèm!

Duy Chinh

File đính kèm :

Các tin khác