Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về khắc phục hậu quả bom mìn vật liệu nổ sau chiến tranh

Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về khắc phục hậu quả bom mìn vật liệu nổ sau chiến tranh

12:14 | 08/07/2019

(Bqp.vn) - Thực hiện Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật liệu nổ sau chiến tranh và Thông tư số 04/2019/TT-BQP ngày 10/01/2019 của Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Tư lệnh Công binh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật liệu nổ sau chiến tranh.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn chỉnh văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật liệu nổ sau chiến tranh; kèm theo các phụ lục (xem File đính kèm!).

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Quốc phòng qua Bộ Tư lệnh Công binh; hoặc Cổng Thông tin điện tử BQP theo địa chỉ Email: info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Quang Sơn

File đính kèm :

Các tin khác