Nơi cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị (10:34 | 19/05/2015)

(Bqp.vn) - Để phục vụ nhân dân tìm hiểu, tra cứu, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng giới thiệu danh sách các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Hướng dẫn thủ tục và cách lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ (19:00 | 31/08/2012)

(Bqp.vn) - Căn cứ vào hướng dẫn của Cục Người có công/Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Pháp y Quân đội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổng hợp, hướng dẫn thủ tục và cách lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

Thông tin trợ giúp cấp lại giấy báo tử liệt sĩ (18:58 | 31/08/2012)

(Bqp.vn) - Do nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện nay nhiều gia đình không còn lưu giấy báo tử liệt sỹ, nên gặp khó khăn trong quá trình tìm mộ liệt sỹ. Chúng tôi xin thông tin trợ giúp các gia đình xin cấp lại giấy báo tử liệt sỹ.

Hướng dẫn NĐ 16/2007/NĐ-CP ngày 26/1/2007 của Chính phủ qui định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ (18:56 | 31/08/2012)

(Bqp.vn) - Căn cứ Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/0/2007 của Chính phủ qui định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn việc tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

Hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ (18:53 | 31/08/2012)

(Bqp.vn) - Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 29/1/2008 về Hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 (18:50 | 31/08/2012)

(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 2342/QĐ-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, Cục Người có công hướng dẫn thêm một số nội dung cụ thể.

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (18:44 | 31/08/2012)

(Bqp.vn) - Nghị định số 52/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ (18:39 | 31/08/2012)

(Bqp.vn) - Nghị định số 16/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (18:19 | 31/08/2012)

(Bqp.vn) - Nghị định số 89/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Trang   | 1 |