Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội

Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội

12:50 | 11/06/2021

(Bqp.vn) - Căn cứ Thông tư số 171/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Quốc phòng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao Cục Điều tra hình sự chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cục Điều tra hình sự BQP qua Email: phuongthihanhanhinhsu@gmail.com; phuongnq.dths@mail.bqp; hoặc về Bộ Quốc phòng qua địa chỉ Email: info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Quang Sơn

Các tin khác