Hội thảo khoa học “Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong tình hình mới”

Hội thảo khoa học “Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong tình hình mới”

16:02 | 27/08/2014

(Bqp.vn) - Sáng 27/8/2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong tình hình mới”. Thiếu tướng Nguyễn Minh Khải, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Thiếu tướng Nguyễn Khắc Ngọ, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đồng chủ trì hội thảo.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Ngọ báo cáo đề dẫn hội thảo.

Hội thảo đã nhận được hơn 60 bài tham luận của các tác giả đến từ các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu trong và ngoài quân đội; trong đó 8 bài được trình bày trực tiếp tại hội thảo. Tham luận của các nhà khoa học tại hội thảo đã đi sâu phân tích, làm rõ, khẳng định một số nội dung chủ yếu như: giá trị bền vững và sức sống bất diệt của chủ nghĩa xã hội khoa học, vạch trần bản chất phản khoa học, phản động trong những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng. Các ý kiến tập trung đánh giá những thành tựu, nguyên nhân sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu; phân tích, luận giải những thách thức và triển vọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong tình hình mới. Các tham luận cũng đã phân tích, luận giải những vấn đề lý luận thực tiễn phát triển mới, trên cơ sở đó tiếp tục khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong tình hình hiện nay; làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhận thức, vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nhiều tham luận của các nhà khoa học đã đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời gian tới...

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo đã góp phần làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong tình hình mới, trong đó đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhà nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội khoa học trong và ngoài quân đội; tạo cơ sở lý luận, thực tiễn vững chắc để mọi người tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội khoa học, tin tưởng và kiên định vào mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Hồng Pha

File đính kèm :

Các tin khác