Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn về quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn về quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

09:38 | 30/06/2020

(Bqp.vn) - Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 186/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo Cục Chính sách chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn về quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, thay thế Thông tư số 181/2016/TT-BQP ngày 04/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Thông tư hướng dẫn về quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Cục Chính sách/TCCT bằng văn bản theo địa chỉ số 38A, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội (http://chinhsachquandoi.gov.vn); hoặc Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng qua Email: info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Quang Sơn

File đính kèm :

Các tin khác