Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ trong Quân đội không được thành lập, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình quản lý

Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ trong Quân đội không được thành lập, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình quản lý

19:24 | 17/06/2020

(Bqp.vn) - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 39/2019/TT-BQP ngày 20/02/2017 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư nêu trên (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về Bộ Quốc phòng trước ngày 20/8/2020 qua Thanh tra Bộ Quốc phòng, số 61, phố Tôn Thất Thiệp, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; hoặc theo địa chỉ Email: banthuongtruc1389bqp@gmail.com; hoặc Email Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng: info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Quang Sơn

Các tin khác