Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Quốc phòng

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Quốc phòng

14:38 | 08/09/2021

(Bqp.vn) - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 39/2019/TT-BQP ngày 20/02/2017 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng.

Thực hiện Quyết định số 542/QĐ-BQP ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thành lập Ban soạn thảo xây dựng Thông tư quy định chi tiết việc minh bạch tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã xây dựng các dự thảo Tờ trình và Thông tư.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình, Thông tư quy định việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Quốc phòng (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về Bộ Quốc phòng qua Thanh tra Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo, địa chỉ: số 61, Tôn Thất Thiệp, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội; hoặc Email: banthuongtruc1389@mod.gov.vn hoặc info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Các tin khác