Công bố các thủ tục hành chính về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Công bố các thủ tục hành chính về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

08:35 AM | 04/02/2015


Quyết định số 248/QĐ-BQP, ngày 27/1/2015 của Bộ Quốc phòng, công bố các thủ tục hành chính về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Tải tệp đính kèm

Các văn bản khác