Hướng dẫn thực hiện NĐ 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Hướng dẫn thực hiện NĐ 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

04:54 PM | 03/09/2012


Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 6/3/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Tải tệp đính kèm

Các văn bản khác