Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 02/2021/NĐ-CP 07/01/2021 Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
Chi tiết
Tải về
2 152/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Chi tiết
Tải về
3 38/2020/QĐ-TTg 30/12/2020 Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
Chi tiết
Tải về
4 173/2020/TT-BQP 30/12/2020 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Chi tiết
Tải về
5 172/2020/TT-BQP 30/12/2020 Ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Chi tiết
Tải về
6 168/2020/TT-BQP 25/12/2020 Quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ và trang phục công tác của Cảnh sát biển Việt Nam
Chi tiết
Tải về
7 150/2020/NĐ-CP 25/12/2020 Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Chi tiết
Tải về
8 36/2020/TT-BGTVT 24/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ
Chi tiết
Tải về
9 35/2020/TT-BGTVT 23/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Chi tiết
Tải về
10 34/2020/TT-BGTVT 23/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải
Chi tiết
Tải về
11 2182/QĐ-TTg 21/12/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng
Chi tiết
Tải về
12 145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
Chi tiết
Tải về
13 144/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
Chi tiết
Tải về
14 142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Chi tiết
Tải về
15 43/2020/TT-BCT 04/12/2020 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021
Chi tiết
Tải về
16 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Chi tiết
Tải về
17 137/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Về quản lý, sử dụng pháo
Chi tiết
Tải về
18 139/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
Chi tiết
Tải về
19 4415/BQP-TM 25/11/2020 Triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
Chi tiết
Tải về
20 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
Chi tiết
Tải về
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |