Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

17:03 | 25/05/2023

(Bqp.vn) - Sáng 25/5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban Soạn thảo xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Soạn thảo chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả triển khai xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp do Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo trình bày; đồng thời cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm của hồ sơ dự án luật. Trong đó, nêu bật vai trò quan trọng của sự phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và thực hiện động viên công nghiệp đối với bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để khẳng định sự cần thiết phải ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Đánh giá Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.


Quang cảnh hội nghị.

Dự thảo luật được xây dựng gồm 7 chương, 75 điều, tập trung thể chế hóa 5 chính sách nổi bật: Phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng, bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; huy động nguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; bảo đảm hiệu quả hoạt động động viên công nghiệp.


Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá cao sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Ban, Bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng hồ sơ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cho rằng, một trong những nội dung nổi bật của dự thảo luật lần này so với đề cương chi tiết là đã đề xuất, bổ sung các cơ chế, chính sách mang tính đột phá để tạo nguồn lực bảo đảm phát triển những lĩnh vực đặc thù của công nghiệp quốc phòng, an ninh. Điều này là cấp thiết, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn kiện khác của Đảng về định hướng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho công nghiệp quốc phòng, an ninh, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu trong dự thảo luật cần phải thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, trong đó có giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù cho những lĩnh vực đặc biệt của công nghiệp quốc phòng, an ninh để tạo động lực phát triển và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về vốn, nhân lực và các nguồn lực đảm bảo. Đồng thời trong quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách cần nghiên cứu theo hướng quy định tối đa trong dự thảo luật, hạn chế việc xây dựng các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành. Đối với những cơ chế, chính sách đặc thù phải đảm bảo xác định tiêu chí rõ ràng về đối tượng áp dụng nhằm đảm bảo tránh lãng phí nguồn lực, hạn chế tiêu cực, bất cập trong thực thi.

Để đáp ứng tiến độ trình Quốc hội và đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án luật theo quy định, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị các thành viên Ban Soạn thảo tiếp tục dành thời gian nghiên cứu và đề xuất các nội dung để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật. Về các kiến nghị của Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo, Thượng tướng Phạm Hoài Nam giao cho các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện.

File đính kèm:

Lê Tuấn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.