Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm việc với Văn phòng BQP về cải cách thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử

15:12 | 20/09/2023

(Bqp.vn) - Sáng 20/9, tại Hà Nội, đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Bộ Quốc phòng nhằm đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử 9 tháng đầu năm 2023 của Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Viết Tuyên, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng và đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị do Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng trình bày tại hội nghị cho thấy: Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã tham mưu, phục vụ Thủ trưởng Bộ Quốc phòng triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính. Nổi bật là, đã tham mưu triển khai có hiệu quả việc thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng đạt mức A (mức cao nhất); theo đánh giá dựa trên Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, Bộ Quốc phòng đang xếp thứ 2/21 Bộ, ngành.


Đại tá Nguyễn Đức Hải báo cáo tại hội nghị.

Văn phòng Bộ Quốc phòng đã theo dõi, đôn đốc các cơ quan hoàn thành việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận nơi cư trú của địa phương; tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tham gia ý kiến với các Bộ, ngành về công tác cải cách thủ tục hành chính; phục vụ Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức 6 buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng công bố 75 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Bước đầu triển khai có hiệu quả việc thí điểm xử lý hồ sơ điện tử toàn trình và ký số cá nhân tại một số đơn vị trong Văn phòng Bộ Quốc phòng.


Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng phòng Nghiên cứu cải cách hành chính phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thẩm định, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 4 quyết định thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ 7 thủ tục hành chính; đưa 59/245 thủ tục hành chính đủ điều kiện lên thực hiện trực tuyến, đạt tỷ lệ 24,08%; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai cung cấp, tích hợp, thúc đẩy các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; phối hợp công bố, công khai, rà soát, cung cấp thống nhất, đầy đủ, chính xác 245/245 thủ tục hành chính thuộc 19 lĩnh vực do Bộ Quốc phòng quản lý trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đến nay đã có 49 dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng; đồng bộ, công khai 47/49 dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phối hợp với các cơ quan quản lý thủ tục hành chính thúc đẩy tăng 20/49 dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ với 25.650 hồ sơ tiếp nhận, xử lý qua Cổng Dịch công Bộ Quốc phòng. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn luôn đạt mức cao (99%).


Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Tính đến giữa tháng 9/2023, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan, đơn vị xử lý 60 lượt phản ánh, kiến nghị; hơn 750 lượt hướng dẫn, giải đáp ý kiến công dân, được người dân và Chính phủ đánh giá cao. Ngoài ra còn đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu đến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người dân về Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Văn phòng Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt công tác tham mưu về cải cách thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng trong thời gian qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử là những nội dung quan trọng, tuy không mới nhưng khó, đòi hỏi sự phối hợp, hiệp đồng, sự cố gắng, nỗ lực của Văn phòng Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Văn phòng Bộ Quốc phòng phải tiên phong, là cầu nối quan trọng giữa Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng với các cơ quan, đơn vị và với Chính phủ.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận hội nghị.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, Văn phòng Bộ Quốc phòng cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về cải cách thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; tích cực tham mưu và có nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động hiệu quả Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng, bảo đảm là đầu mối quản lý, cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính, trên cơ sở đó đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản, các quy định không còn phù hợp, các “rào cản” gây “ách tắc” trong quá trình giải quyết công việc; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị cơ sở. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ. Triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Hướng dẫn, triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành có sử dụng chữ ký số đến các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện các giải pháp bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống; nâng cấp hệ thống mạng máy tính đáp ứng yêu cầu xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý, từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, vì vậy Văn phòng Bộ Quốc phòng phải đưa ra tiêu chí cụ thể, rõ ràng từng nội dung công việc, nhiệm vụ; đồng thời triển khai quyết liệt và hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.