Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Quyết định phê duyệt điều lệ (sửa đổi) Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam (2008-2013)

BỘ NỘI VỤ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 836/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2009

                                           

QUYẾT ĐỊNH

 

Phê duyệt điều lệ (sửa đổi)

Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam (2008-2013)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ sắc lệnh số 102/SL ban hành luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ nội vụ;

Căn cứ nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét đề nghị của chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam và Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều lệ (sủa đổi) Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam (nhiệm kỳ 2008 - 2013) đã được đậi hội đại biểu toàn quốc lần thứ II thông qua vào ngày 2 tháng 12 năm 2008, tại Hà Nội.

Điề2.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch hội nạn nhân chất độc màu da cam/điôxin Việt Nam, Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn Phòng Bộ Nội Vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                            KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                              THỨ TRƯỞNG

                                                                                    (đã ký)

 

 

                                                                          TRẦN HỮU THẮNG

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.