Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Các địa phương, đơn vị được tuyên dương ngày 20/12/1994

1. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kon Tum

2. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Vĩnh Long

3. Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Cần Thơ

4. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

5. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

6. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

7. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

8. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

9. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

20. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

21. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

22. Nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

23. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

24. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

25. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

26. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

27. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

28. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

29. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hoài An, tỉnh Bình Định

30. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

31. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

32. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

33. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

34. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

35. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

36. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

37. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

38. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

39. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

40. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

41. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

42. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

43. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An

44. Nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

45. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước

46. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

47. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

48. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

49. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

50. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiên Giang

51. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

52. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

53. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

54. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

55. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

56. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

57. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

58. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

59. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

60. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

61. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

62. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

63. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

64. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Vĩnh Long, tin 1 Vĩnh Long

65. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

66. Nhân dân và lực lượng vũ trang quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

67. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân quận Ngô Quyên, thành phố Hải Phòng

68. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế

69. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

70. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

71.Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dần xã Phong Hiền, huyện Phong Điển, tỉnh Thừa Thiên - Huế

72. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Quảng Ninh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

73. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

74. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

75.Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

76. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

77. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

78. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị

79. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

80. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cam Thanh, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

81. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

82. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

83. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

84. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

85.Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

86. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

87.Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Linh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

88. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

89. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

90. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

91. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Du}' An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

92. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

93. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Thắng, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

94. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cẩm Thanh, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

95.nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường Bắc Mỹ An, thành phố Đà Nẵng

96. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã A Tiêng, huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam

97. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

98. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

99. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

100. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

101. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

102. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

103. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

104. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

105. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

106. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

107. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

108. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định

109. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

110. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ân Hảo, huyện Hoài An, tỉnh Bình Định

111. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

112. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

113. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

114. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

115. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Kiến, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

116. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

117. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ninh An, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

118. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

119. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

120. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Hà, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

121. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Kháng, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

122. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Chiến, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

123. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Thắng, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

124. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Đại, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuân

125. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

126. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

127. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

128. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phong Nẫm, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

129. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

130. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

131. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

132. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

133. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Sơn Điền, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

134. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đa Cha Si, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

135. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

136. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Chư Pơng, huyện Krông Bức, tỉnh Đắc Lắc

137. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Krông Nô, huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc

138. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Lắc, Quân khu 5

139. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đắc Kôi, huyện Kông Plông, tỉnh Kon Tum

140. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hiếu, huyện Rông Plông, tỉnh Kom Tùm

141. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

142. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

143. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

144. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

145. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

146. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

147. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

148. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

149. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

150. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

151. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

152. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

153. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

154. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

155. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Hòa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

156. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

157. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

158. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

159. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Vĩnh Ngãi, thị xã Tân An, tỉnh Long An

160. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

161. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Đông Thuận, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

162. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

163. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

164. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

165. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nhật Linh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

166. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhắn dân Xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

167. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ An Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

168. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

169. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

170. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

171. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

172. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thới Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

173. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Đông Hiệp, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

174. Nhân dân và Lực lượng vũ trang hân dân xã Anh Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

175. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Sang, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

176. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

177. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Minh Thạnh, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

178. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

179. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lại Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

180. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

181. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

182. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Hữu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

183. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

184. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

185. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

186. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Long Hội, Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

187. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

188. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

189. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

190. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

191. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hội Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

192. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Xuân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

193. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

194. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

195. Nhân (lân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

196. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa An, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

197. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

198. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Mỹ Hòa (Tân Kiều), huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

199. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

200. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

201. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

202. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Thuận, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

203. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

204. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

205. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

206. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tra Vinh

207. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Phú Tân, huyện Cầu Nghè, tỉnh Trà Vinh

208. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

209. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh

210. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

211. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Khánh Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

212. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Quới, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

213. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

214. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

215. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

216. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Thạnh Nhất, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

217. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trường Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

218. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạnh Hóa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh cần thơ

219. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

220. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Tuyền, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

221. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trường Long, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

222. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

223. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ô Lâm, Tri Tôn, An Giang

224. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân An, Tân Châu, An Giang

225. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

226. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

227. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

228. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

229. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

230. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phi Thông, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

231. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình An, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

232. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

233. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

234. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

235. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

236. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

237. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Điền Đông, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

238. Tiểu đoàn 72 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

239. Tiểu đoàn 85 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Phú Yên

240. Tiểu đoàn 610 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Ninh Thuận.

241. Bệnh xá Bộ chỉ huy quân sự, tỉnh Bình Thuận

242. Tiểu đoàn 52 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Bình Định

243. Nhân dân và lực lượng bán vũ trang đồn điền cao su Dầu Tiếng, tỉnh Sông Bé

244. Nhân dân và lực lượng bán vũ trang đồn điền cao su Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

245. Nhân dân và lực lượng bán vũ trang đồn điền cao su An Lộc, tỉnh Đồng Nai

246. Trung đoàn 919, Không quân vận tải, Quân chủng Không quân

247. Lữ đoàn 513 công binh, Quân khu 3 (tuyên dương lần thứ 2)

248. Trung đoàn 83 công binh, Quân chủng Hải quân (tuyên dương lần thứ 2)

249. Nhà máy Z151, Tổng cục Kỹ thuật

250. Phân xưởng Tổng lắp vũ khí, (A5), nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Kinh tế

251. Viện Quân y 7, Quân khu 3

252. Khoa nội A1, Viện Quân y 108, Tổng cục Hậu cần.

File đính kèm:

( Bách khoa tri thức QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.