Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Các địa phương, đơn vị được tuyên dương ngày 02/10/1976

1. Binh chủng Công binh

2. Binh chủng Pháo cao xạ

3. Binh chủng Thiết giáp

4. Binh chủng Rađa

5. Sư đoàn 341, Quân đoàn 4

6. Sư đoàn 363 phòng không, Quân chủng Phòng không - Không quân

7. Lực lượng biệt động thành phố Sài Gòn

8. Trung đoàn 19 bộ binh, Sư đoàn 968, Quân khu 5

9. Trung đoàn 3 bộ binh, Quân khu 9

10. Trung đoàn 217 công binh, Sư đoàn 473, Bộ Tư lệnh 559

11. Trung đoàn 320 bộ binh, Sư đoàn 8, Quân khu 9

12. Trung đoàn 134 thông tin, Bộ Tư lệnh Thông tin - liên lạc

13. Trung đoàn 224 pháo cao xạ, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân

14. Trung đoàn 285 tên lửa, Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không - Không quân

15. Trung đoàn 537 đường ống, Cục Xáng dầu, Bộ Tư lệnh 559

16. Đoàn 962 vận tải thuyền, Cục Hậu cần, Quân khu 9

17. Tiểu đoàn 3 bộ binh, Trung đoàn 270, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4

18. Tiểu đoàn 5 bộ binh, Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Quân khu 7

19. Tiểu đoàn 7 bộ binh, Trung đoàn l01, Quân khu 9

20. Tiểu đoàn 304 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Kon Tum

21. Tiểu đoàn 482 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Bình Thuận

22. Tiểu đoàn 501 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Cửu Long

23. Tiểu đoàn 2 bộ binh (U Minh), Bộ đội địa phương, tỉnh Cà Mau

24. Tiểu đoàn 207 bộ binh, Bộ đội địa phương tỉnh Rạch Giá

25. Tiểu đoàn 1 pháo binh, Lữ đoàn 164, Quân đoàn 2 (tuyên dương lần thứ 2)

26. Tiểu đoàn 172 tên lửa, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân

27. Tiểu đoàn 52 tên lửa, Trung đoàn 267, sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân

28. Đại đội 11 bộ binh, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3

29. Đại đội 6 bộ binh, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3

30. Đại đội 8 bộ binh, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4

31. Đại đội 1 bộ binh, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 5

32. Đại đội 5 bộ binh, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5

33. Đại đội 377 bộ binh, Bộ đội địa phương huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Khánh

34. Đại đội 430 bộ binh, Bộ đội địa phương huyện Hàm Thuận, tỉnh Thuận Hải

35. Đại đội 1 bộ binh, Bộ đội địa phương quận Bình Chánh, thành phố Sài Gòn - Gia Định

36. Đại đội 70 bộ binh, Bộ đội địa phương huyện Hớn Quản, tỉnh Sông Bé

37. Đại đội 3 (gái), Bộ đội địa phương huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé

38. Đại đội 6 bộ binh, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn l01, Quân khu 9

39. Đại đội 1 bộ binh, Bộ đội địa phương huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

40. Đại đội 1 bộ binh, Tiểu đoàn 512A, Bộ đội địa phương, tỉnh An Giang

41. Đại đội 5 đặc công, Bộ đội địa phương, tỉnh Bình Thuận

42. Đại đội 13 đặc công, Tiểu đoàn 12, Bộ đội địa phương, tỉnh Bình Phước

43. Đại đội 8 công binh, Phòng Công binh, Bộ Tư lệnh Hải Quân

44. Đại đội 2 công binh, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 414, Quân khu Trị Thiên

45. Đại đội 1 công binh, Tiểu đoàn 976, Bộ Tư lệnh 559

46. Đại đội 6 pháo binh, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 45, Quân đoàn 1

47. Đại đội 6 pháo binh, Tiểu đoàn 11, Trung đoàn 54, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3

48. Đại đội 9 xe tăng, Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn 273, Quân đoàn 3

49. Đại đội 18 súng 12,8 ly, Trung đoàn 4, Quân khu 7

50. Đại đội 45 rađa, Trung đoàn 291, Quân chủng Phòng không - Không quân

51. Đại đội 7 ôtô vận tải, Tiểu đoàn 87, Cục Hậu cần, Quân khu 7

52. Đại đội 804 vận tải thuyền, Cục Hậu cần, Quân khu 9

53. Lực lượng vũ trang huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nang

54. Lực lượng vũ trang huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nang

55. Lực lượng vũ trang huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

56. Lực lượng vũ trang huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

57. Lực lượng vũ trang huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé

58. Lực lượng vũ trang huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

59. Lực lượng vũ trang huyện Châu Đức, tỉnh Đồng Nai

60. Dân quân du kích xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

61. Dân quân du kích xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

62. Dân quân du kích xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

63. Dân quân du kích xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

64. Dân quân du kích xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

65. Dân quân du kích xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

66. Dân quân du kích xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

67. Dân quân du kích xã Nhận Đức, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

68. Dân quân du kích xã Tàng Nhơn Phú, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

69. Dân quân du kích xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải

70. Dân quân du kích xã Trung An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

71. Dân quân du kích xã An Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải

72. Dân quân du kích xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Cửu Long

73. Dân quân du kích xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liên, tỉnh Cửu Long

74. Dân quân du kích xã Vĩnh Hòa Hưng, huyện Gò Quào, tỉnh Kiên Giang

75. Dân quân du kích xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

76. Dân quân du kích xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

77. Dân quân du kích xã Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

78. Dân quân du kích xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

79. Dân quân du kích xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

80. Dân quân du kích xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Hậu Giang

81. Dân quân du kích xã Thạch Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

82. Dân quân du kích xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

83. Dân quân du kích xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

84. Dân quân du kích xã Đốc Binh Kiêu, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

85. Dân quân du kích xã Hòa Hiệp, huyện Tuy Hòa 1, tỉnh Phú Yên

86. Đội du kích xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nằng

87. Đội du kích xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nang

88. Đội du kích xã Kỳ Thịnh, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nằng

89. Đội du kích xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

90. Đội du kích xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

91. Đội du kích xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

92. Đội du kích xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

93. Đội du kích xã Xuân Sơn, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

94. Đội du kích xã A3, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai

95. Đội du kích xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

96. Đội du kích xã Phước Vĩnh, huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương

97. Đội du kích xã An Định, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

File đính kèm:

(Bách khoa tri thức QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.