Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Các địa phương, đơn vị được tuyên dương ngày 15/01/1976

1. Sư đoàn 312 bộ binh, Quân đoàn 1

2. Sư đoàn 308 bộ binh, Quân đoàn 1

3. Sư đoàn 324 bộ binh, Quân đoàn 2

4. Sư đoàn 325 bộ binh, Quân đoàn 2

5. Sư đoàn 316 bộ binh, Quân đoàn 3

6. Sư đoàn 5 bộ binh

7. Sư đoàn 367 phòng không, Quân chủng Phòng không - Không quân

8. Sư đoàn 361 phòng không, Quân chủng Phòng không - Không quân

9. Trung đoàn 18 bộ binh. Sư đoàn 325, Quân đoàn 2

10. Trung đoàn 64 bộ binh, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3

11. Trung đoàn 28 bộ binh, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3

12. Trung đoàn 271 bộ binh, Sư đoàn 3, Bộ chỉ huy Miền

13. Trung đoàn 20 bộ binh, Quân khu 9

14. Trung đoàn 33 bộ binh, Quân khu 7

15. Trung đoàn 591 pháo cao xạ, Sư đoàn 377, Bộ Tư lệnh 559

16. Trung đoàn 218 pháo cao xạ, Sư đoàn 377, Bộ Tư lệnh 559

17. Trung đoàn 328 tên lửa, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân

18. Trung đoàn 75, Trinh sát kỹ thuật, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu

19. Tiểu đoàn 1 bộ binh, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3

20. Tiểu đoàn 4 bộ binh, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3

21. Tiểu đoàn 306 bộ binh, Trung đoàn 3, Quân khu 9 (Tuyên dương lần thứ 2)

22. Tiểu đoàn 2009 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Mỹ Tho

23. Tiểu đoàn 409 đặc công, Quân khu 5

24. Tiểu đoàn 89 đặc công, Mặt trận Quảng Đà, Quân khu 5

25. Tiểu đoàn 5 pháo binh, Trung đoàn 28, đoàn 75, Bộ chỉ huy Miền

26. Tiểu đoàn 174 pháo binh, Trung đoàn 113, Đoàn 2, Bộ chỉ huy Miền

27. Tiểu đoàn 2 pháo 130 ly, Đoàn 75, Bộ chỉ huy Miền (Tuyên dương lần thứ 2)

28. Tiểu đoàn 739 công binh, đoàn 25, Bộ chỉ huy Miền

29. Tiểu đoàn 21 xe tăng, Bộ chỉ huy Miền

30. Đại đội 3 bộ binh, Tiểu đoàn 5, T rung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 5

31. Đại đội 3 bộ binh, Tiểu đoàn 96, Bộ đội địa phương, tỉnh Phú Yên

32. Đại đội 15 bộ binh, Bộ đội địa phương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

33. Đại đội 1 bộ binh, Bộ đội địa phương huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

34. Đại đội 1 bộ binh, Bộ đội địa phương huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

35. Đại đội 2 bộ binh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 5

36. Đại đội 1 bộ binh, Bộ đội địa phương huyện Mỏ Cày, Bến Tre

37. Đại đội 1 bộ binh, Bộ đội địa phương huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

38. Đại đội 31 trinh sát, Bộ Tham mưu, Sư đoàn 31

39. Đại đội 17 trinh sát pháo binh, Đoàn 75, Bộ chỉ huy Miền

40. Đại đội 5 pháo binh, Tiểu đoàn 11, Trung đoàn 4, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3

41. Đại đội 4 công binh, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 7, Quân đoàn 3 (Tuyên dương lần thứ 2)

42. Đại đội 7 thông tin đường dây, Trung đoàn 136, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc

43. Đại đội 15 thông tin, Trung đoàn 134, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc

44. Đại đội 11 canô vận tải, Tiểu đoàn 1, Đoàn Hồng Hà, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần

45. Đại đội 16 súng máy cao xạ 12,7 ly,  Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2

46. Đại đội 1 súng máy cao xạ 12,7 ly, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 316, Quân đoàn 3

47. Đại đội 172 pháo cao xạ 100 ly, Trung đoàn 240, sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không không quân

48. Đại đội 15 súng máy cao xạ 12,7 ly, Trung đoàn 6, Mặt trận Trị Thiên

49. Đại đội 3 tên lửa, Tiểu đoàn 172, Đoàn 77, Bộ chỉ huy Miền

50. Đại đội 5 quân y, Quân khu 7

51. Bệnh xá 78, Mặt trận Quảng Đà, Quân khu 5

52. Xưởng quân giới, Quân khu 9

53. Xưởng quân giới, tỉnh Cà Mau

54. Viện Quân y, Quân khu 9.

File đính kèm:

(Bách khoa tri thức QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.