Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Các địa phương, đơn vị được tuyên dương ngày 12/9/1975

1. Sư đoàn 320, Quân đoàn 1

2. Sư đoàn 304, Quân đoàn 2

3. Sư đoàn 320, Quân đoàn 3

4. Sư đoàn 10, Quân đoàn 3

5. Sư đoàn 9, Quân đoàn 4

6. Sư đoàn 7, Quân đoàn 4

7. Sư đoàn 2, Quân khu 5

8. Sư đoàn 3, Quân khu 5

9. Lữ đoàn 203 thiết giáp, Quân đoàn 2

10. Trung đoàn 209 bộ binh, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1

11. Trung đoàn 1 bộ binh, Sư đoàn 324, Quân đoàn 2

12. Trung đoàn 95 bộ binh, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2

13. Trung đoàn 9 bộ binh, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2

14. Trung đoàn 48 bộ binh, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3

15. Trung đoàn 148 bộ binh, Sư đoàn 316, Quân đoàn 3

16. Trung đoàn 1 bộ binh, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4

17. Trung đoàn 14 bộ binh, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4

18. Trung đoàn 812 bộ binh, Quân khu 6

19. Trung đoàn 1 bộ binh, Quân khu 9 (tuyên dương lần thứ 2)

20. Trung đoàn 24 bộ binh, Sư đoàn 8, Quân khu 8

21. Trung đoàn 1 bộ binh, Sư đoàn 5, Bộ chỉ huy Miền

22. Trung đoàn 95 bộ binh, Quân khu 5

23. Trung đoàn 31 bộ binh, Sư đoàn 2, Quân khu 5

24. Trung đoàn 141 bộ binh, Sư đoàn 3, Quân khu 5

25. Trung đoàn 113 đặc công, Bộ chỉ huy Miền

26. Trung đoàn 83 công binh, Quân khu 5

27. Trung đoàn 99 công binh cầu đường, Bộ Tư lệnh 559

28. Trung đoàn 675 pháo binh, Quân đoàn 3

29. Trung đoàn 234 cao xạ, Quân đoàn 3

30. Trung đoàn 32 ôtô vận tải, Sư đoàn 471, Bộ Tư lệnh 559

31. Trung đoàn 525 ôtô vận tải, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần

32. Tiểu đoàn 4 bộ binh, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, Quân đoàn 2

33. Tiểu đoàn 14 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Tây Ninh

34. Tiểu đoàn 1 (Tây Đô), Bộ đội địa phương, tỉnh Cần Thơ

35. Tiểu đoàn 1 (Quyết Thắng), Mặt trận Sài Gòn - Gia Định, Bộ chỉ huy Miền

36. Tiểu đoàn 83 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Quảng Ngãi

37. Tiểu đoàn 804 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Thừa Thiên

38. Tiểu đoàn 2 công binh, Lữ đoàn 219, Quân đoàn 2

39. Tiểu đoàn 66 xe tăng, Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1

40. Tiểu đoàn 18 thông tin, Sư đoàn  304, Quân đoàn 2

41. Tiểu đoàn 4 thông tin vô tuyến, Bộ Tư lệnh Thông tin - liên lạc

42. Tiểu đoàn 59 ôtô vận tải, Trung đoàn 517, Sư đoàn 471, Bộ Tư lệnh 559

43. Tiểu đoàn 55 ôtô vận tải, Trung đoàn 17, Sư đoàn 571, Bộ Tư lệnh 559

44. Đại đội 6 bộ binh, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1

45. Đại đội 12 bộ binh, Bộ đội địa phương, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

46. Đại đội 598 đặc công nước, Bộ đội địa phương, tỉnh Bình Định

47. Đại đội 4 pháo binh, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 40, Quân đoàn 3

48. Đại đội 3 pháo ĐKB, Tiểu đoàn 577, Mặt trận Quảng Đà, Quân khu 5

49. Đại đội 6 thông tin, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 29, Quân đoàn 3

50. Đại đội 10 xe tăng, Tiểu đoàn 22, Quân khu 7, Bộ chỉ huy Miền

51. Đại đội 33 thiết giáp, Bộ chỉ huy Miền

52. Đại đội 1 trinh sát, Trung đoàn 1, Quân khu 9

53. Đại đội 4 không quân, Trung đoàn 923, Quân chủng Phòng không -Không quân (tuyên dương lần thứ 2)

54. Đội biệt động thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

55. Đội biệt động Quận Hữu, thành phố Huế, tinh Thừa Thiên

56. Đội 5 đặc công, Trung đoàn 10, Bộ chỉ huy Miền (tuyên dương lần thứ 2)

57. Đội 1 đặc công, Đoàn 126, Bộ Tư lệnh Hải Quân (tuyên dương lần thứ 2)

58. Đội điều trị 3, Cục Hậu cần, Quân đoàn 3

59. Tàu 154 vận tải, Đoàn 125, Bộ Tư lệnh Hải quân.

File đính kèm:

(Bách khoa tri thức QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.