Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Tổ chức Dân quân tự vệ

(Bqp.vn) - Lực lượng dân quân được tổ chức ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); lực lượng tự vệ được tổ chức ở các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (gọi chung là cơ quan, tổ chức).


Dân quân tỉnh Hưng Yên trong giờ huấn luyện - ảnh: Tư liệu.

Dân quân tự vệ có lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi. Lực lượng nòng cốt bao gồm dân quân tự vệ bộ binh, phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế, dân quân tự vệ biển; dân quân tự vệ cơ động, tại chỗ và thường trực được tổ chức thành các tổ, tiểu đội (khẩu đội), trung đội, đại đội (hải đội), tiểu đoàn (hải đoàn), được trang bị vũ khí thích hợp; được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo chương trình quy định.


Dân quân huyện Hà Quảng (Cao Bằng) trong giờ huấn luyện - ảnh: Tư liệu.

Tổ chức, chỉ huy và hoạt động của Dân quân tự vệ tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật; dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ huy cơ quan quân sự các cấp chỉ huy lực lượng Dân quân tự vệ theo quy định của Luật quốc phòng.

Hoạt động của Dân quân tự vệ theo kế hoạch của người chỉ huy quân sự cấp xã và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.