Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hải Dương về trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế, mai táng phí cho công nhân quốc phòng đi xây dựng vùng kinh tế mới sau 1975

10:24 | 21/09/2023

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023, với nội dung: “Cử tri đề nghị có chính sách ưu đãi cho hưởng chế độ trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với công nhân quốc phòng được huy động đi xây dựng vùng kinh tế mới sau năm 1975” (Câu số 19).

Ngày 18/9/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg thì đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc khi thực hiện nhiệm vụ trong khoảng thời gian và địa bàn theo quy định, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hằng tháng, chế độ bệnh binh hằng tháng thì được xem xét, xét hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định nêu trên (gồm: Trợ cấp 1 lần hoặc hằng tháng; nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành).

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp công nhân viên chức quốc phòng đã thôi việc trước ngày 01/01/1995, nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần tính theo thời gian công tác thực tế trong Quân đội; ngoài chế độ trợ cấp nêu trên, nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

Chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế (trong đó có đối tượng công nhân viên chức quốc phòng) đã được các bộ, ngành nghiên cứu, cân nhắc kỹ, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ, chính sách; bảo đảm tương quan, cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành. Đây là chế độ, chính sách nhằm hỗ trợ, động viên những người có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện không có chế độ hằng tháng; không phải chế độ, chính sách áp dụng chung cho tất cả các đối tượng.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.