Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị tiếp tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi học liên thông lên đại học

09:10 | 28/08/2023

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, với nội dung: “Cử tri phản ánh, theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự: Người đang học đại học thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, học tiếp liên thông sau đại học thì không được tạm hoãn mà phải nhập ngũ. Cử tri kiến nghị cần điều chỉnh quy định cho phép các đối tượng được tiếp tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang học liên thông lên đại học” (Câu số 31).

Ngày 19/8/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015, đối với công dân: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng, hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo” thì được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Như vậy, Luật NVQS năm 2015 chỉ tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo; mặt khác, để bảo đảm công bằng xã hội, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi; quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với công dân đang đào tạo trình độ cao đẳng, đại học là hoàn toàn phù hợp với đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay; vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng về quyền được học tập, làm việc của công dân theo quy định của pháp luật; đồng thời, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước, vừa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nguồn công dân nhập ngũ; theo báo cáo của cơ quan quân sự địa phương, thống kê số liệu công dân nam diện tạm hoãn gọi nhập ngũ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 là hơn 46% so với tổng số công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của tỉnh. Vì vậy, nếu điều chỉnh, mở rộng diện tạm hoãn với những công dân đã được tạm hoãn NVQS khi học một khóa đào tạo của một chương trình đào tạo được tiếp tục tạm hoãn NVQS khi học liên thông lên đại học (đối với cao đẳng), học thạc sĩ (đối với đại học) là không phù hợp, vì sau khi đào tạo đa số đã hết tuổi gọi nhập ngũ, dẫn đến mất công bằng trong thực hiện NVQS.

Trên cơ sở báo cáo kết quả sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 (giai đoạn 2016 - 2021) và thực tiễn 02 năm 2022, 2023 vừa qua, Bộ Quốc phòng đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng, nghiên cứu, phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 theo chương trình soạn thảo luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật NVQS, theo đó các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện sẽ được sửa đổi, bổ sung phù hợp bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương phát huy vai trò giám sát về nội dung thực hiện Luật NVQS, góp phần bảo đảm pháp luật về NVQS được thực thi nghiêm túc, phát huy hiệu quả tích cực, thiết thực tại địa phương.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vững Tàu, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.