Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Tổng cục Chính trị

14:47 | 11/05/2023

(Bqp.vn) - Ngày 10 và 11/5, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389; phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu đối với Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam.


Quang cảnh buổi kết luận kiểm tra.

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy TCCT đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương; kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389, PBGDPL, quản lý, sử dụng đất quốc phòng và thi hành pháp luật về đấu thầu. Đảng ủy Cơ quan TCCT đã ban hành quy chế lãnh đạo các mặt công tác như: quản lý, sử dụng đất quốc phòng; đầu tư và xây dựng. Nghị quyết hằng năm, định kỳ đều xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389, PBGDPL, thi hành pháp luật về đấu thầu...


Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm TCCT phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra.

Về xây dựng thể chế, các cơ quan chức năng của TCCT đã tích cực, chủ động trong tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy TCCT lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung tham gia xây dựng thể chế theo đúng chủ trương của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Ban Chỉ đạo 1389 Cơ quan TCCT đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham mưu đề xuất nhiều biện pháp phòng ngừa hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; tình hình nội bộ trong cơ quan Tổng cục ổn định, an ninh chính trị, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững và tăng cường.


Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra.

Về công tác PBGDPL, Đảng ủy, thủ trưởng TCCT cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng của TCCT.

Bên cạnh đó, TCCT đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về đầu tư, đấu thầu. Các cơ quan, đơn vị của TCCT đã chấp hành nghiêm quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, việc lựa chọn nhà thầu tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy định của Luật Đấu thầu. Các dự án, gói thầu thực hiện đúng tiến độ, dự toán; quá trình triển khai dự án tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, đúng pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về đầu tư công và đấu thầu.


Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra.

Sau khi nghe TCCT báo cáo tóm tắt, Đoàn công tác báo cáo kết quả kiểm tra một số cơ quan, đơn vị thuộc TCCT, ý kiến của các đồng chí trong Đoàn công tác và ý kiến giải trình, làm rõ của các cơ quan chức năng thuộc TCCT, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương TCCT trong thực hiện công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389; PBGDPL; thi hành pháp luật về đấu thầu thời gian qua. Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, chỉ huy TCCT đã nêu cao vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân; đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389, PBGDPL, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng và thi hành pháp luật về đấu thầu, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

 Để tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác trên, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu TCCT cần xây dựng kế hoạch nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra, trong đó cần xác định rõ nội dung, người phụ trách và thời gian thực hiện. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; quản lý, sử dụng đất quốc phòng và thi hành pháp luật về đấu thầu. Nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm; duy trì, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác trên.

Đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản để kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục sai sót, bất cập,... nhất là các văn bản liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân về vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; xác định đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời phải tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác PBGDPL ngay trong các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT. Duy trì có nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; tập trung thanh tra, kiểm tra các nội dung, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm...

Về những kiến nghị của TCCT, Thượng tướng Võ Minh Lương giao cơ quan chức năng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

File đính kèm:

Đức Anh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.