Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

13:55 | 17/01/2017

(Bqp.vn) - Ngày 09/01/2017, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 60/QĐ-BQP, ban hành kèm theo Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Mục đích nhằm triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm; tạo chuyển biến căn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) bảo đảm đồng bộ, thống nhất, ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Thông qua đó, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan-binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ; góp phần hạn chế vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật nhà nước.

Yêu cầu trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 phải bám sát nội dung, yêu cầu được quy định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước và các chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khai; bảo đảm phù hợp với cơ quan, đơn vị trong Quân đội. Tổ chức thực hiện các nội dung công tác PBGDPL nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa mô hình, hình thức PBGDPL, vận dụng linh hoạt các hình thức phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị và đặc điểm đối tượng giáo dục; gắn phổ biến, giáo dục với tổ chức thực hiện pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong cơ quan, đơn vị và giữa cơ quan, đơn vị với địa phương nơi đóng quân trong thực hiện PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất, làm cho các văn bản pháp luật được quán triệt sâu sắc, đi vào cuộc sống và mọi hoạt động của bộ đội; văn hóa pháp luật trở thành nếp sống đẹp trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng tầm nhận thức, trách nhiệm, hành vi, ứng xử của bộ đội trong các nhiệm vụ và các mối quan hệ công tác, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

File đính kèm:

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.