Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bồi dưỡng ý thức kỷ luật cho học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị

17:33 | 25/02/2014

(Bqp.vn) - Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội trong tình hình mới, lãnh đạo, chỉ huy các cấp ở Trường Sĩ quan Chính trị luôn tích cực, chủ động bồi dưỡng cho học viên toàn diện cả về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; trong đó, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng ý thức kỷ luật (YTKL) cho học viên.

Những năm qua, đội ngũ học viên của Nhà trường đã nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của Nhà trường, phân loại rèn luyện hàng năm có từ 94% đến 96% rèn luyện tốt; từ năm 2009 đến năm 2013 có 3.418 học viên tốt nghiệp ra trường, trong đó 100% là đảng viên và đều phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ mới. Từ những kết quả thu được trong quá trình bồi dưỡng YTKL cho học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị, rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng, đội ngũ cán bộ ở đơn vị quản lý học viên trong bồi dưỡng YTKL cho học viên. Tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng và cán bộ quản lý học viên có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng, rèn luyện YTKL cho học viên. Do đó, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức, các lực lượng này, đặc biệt là tổ chức Đảng và người cán bộ trực tiếp quản lý học viên. Đối với chi ủy, chi bộ của đơn vị quản lý học viên phải có chủ trương, biện pháp cụ thể để lãnh đạo bồi dưỡng YTKL cho học viên; thường xuyên quan tâm giáo dục, quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, phân công ủy viên phụ trách việc theo dõi, chỉ đạo bồi dưỡng YTKL cho học viên. Đội ngũ cán bộ quản lý, trực tiếp là cán bộ lớp (đại đội), tổ (tiểu đội) phải thực sự gương mẫu và đề cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, duy trì pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, các chế độ quy định của Nhà trường, đơn vị. Đối với các tổ chức quần chúng cần phát huy tốt vị trí, vai trò trong việc nâng cao YTKL cho đoàn viên, hội viên; Chi đoàn Thanh niên cần thường xuyên tổ chức các hoạt động xung kích trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy (diễn đàn thanh niên, trao đổi, tọa đàm, phát động thi đua...); Hội đồng Quân nhân phát huy tốt chức năng thực hiện dân chủ về kỷ luật trong đơn vị. Thực tế cho thấy, ở đơn vị nào mà cấp ủy Đảng, các tổ chức và đội ngũ cán bộ các cấp phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm trong bồi dưỡng, rèn luyện học viên thì ở đó YTKL của học viên được nâng cao. Các cấp ủy đảng, các tổ chức và cán bộ chủ trì phải đề cao vai trò trách nhiệm và phối hợp với các cơ quan chức năng trong Nhà trường từ khâu xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, đề xuất các biện pháp bồi dưỡng YTKL phù hợp với từng đối tượng.

Hai là, quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu đào tạo, động viên, khuyến khích tinh thần tích cực, chủ động và tự giác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện của học viên. Cần quán triệt cho học viên nhận thức đúng đắn mục tiêu, yêu cầu đào tạo để mỗi học viên có nhận thức đúng trong học tập và rèn luyện, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “học để làm người, làm cán bộ; học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” từ đó nâng cao ý thức tự giác trong việc học tập, rèn luyện, chấp hành chế độ, nền nếp của đơn vị và Nhà trường. Các đơn vị quản lý học viên cần phát động phong trào thi đua học tập, rèn luyện, đề ra những tiêu chí cụ thể trong việc chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, chế độ quy định của Nhà trường và đơn vị; có biện pháp thi đua phù hợp, thường xuyên sơ, tổng kết, đánh giá kết quả, xếp loại học viên khách quan, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, phát hiện và ngăn chặn các hiện tượng vi phạm kỷ luật, ý thức, tinh thần trách nhiệm kém trong học tập và rèn luyện.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao nhận thức với quản lý chặt chẽ, duy trì nghiêm kỷ luật và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của học viên. Bồi dưỡng YTKL không chỉ dừng lại ở trang bị kiến thức về kỷ luật mà còn phải xây dựng, hình thành thói quen hành vi chấp hành kỷ luật cho học viên. Vì vậy, muốn nâng cao YTKL cho học viện phải kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao nhận thức với quản lý chặt chẽ, duy trì nghiêm kỷ luật. Quá trình bồi dưỡng YTKL cho học viên phải nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa trang bị kiến thức với duy trì nghiêm kỷ luật. Phải tăng cường các hình thức, biện pháp giáo dục để trang bị kiến thức kỷ luật làm cơ sở để xây dựng ý thức tự giác và năng lực chấp hành kỷ luật. Thông qua giáo dục trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những kỹ năng điều chỉnh hành vi trong giao tiếp, ứng xử theo nếp sống có kỷ luật. Đồng thời, phải thường xuyên duy trì nghiêm kỷ luật để củng cố nhận thức, coi “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, rèn luyện thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Cùng với việc giáo dục, rèn luyện phải thường xuyên quan tâm đời sống vật chất tinh thần, không để xảy ra căng thẳng về tâm lý, vượt quá sức chịu đựng về thể chất của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện kỷ luật.

File đính kèm:

Thượng tá, ThS Phạm Quang Thanh - Khoa CTĐ-CTCC Trường SQCT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.