Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

12:23 | 17/03/2014

(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Quốc phòng năm 2014, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng tổ chức biên soạn và phát hành cuốn Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 nhằm cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản, thiết thực giúp cho việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cấp trong quân đội.

Tài liệu gồm các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; Nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2005; Nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; Nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2012. Đây là tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề quy định trong năm 2014 và nghiên cứu, học tập trong những năm tiếp theo; đồng thời, sử dụng làm tài liệu hoạt động của tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Căn cứ vào chương trình, nội dung và các chuyên đề của Tài liệu này, các cơ quan, đơn vị biên soạn bài giảng sát với từng đối tượng học tập; vận dụng, liên hệ cụ thể ở đơn vị để biên soạn thành nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật dưới các hình thức sân khấu hóa thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu tìm hiểu pháp luật, phổ biến trên hệ thống truyền thanh nội bộ… đạt hiệu quả thiết thực.

Quản lý, sử dụng tài liệu chặt chẽ, hiệu quả theo chế độ "Lưu hành nội bộ", ưu tiên cấp phát đến cấp đại đội và tương đương, Phòng Hồ Chí Minh cấp tiểu đoàn và tương đương.

Toàn văn tài liệu trong File đính kèm!

Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.