Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

19:52 | 02/08/2023

(Bqp.vn) - Ngày 28/7/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Thông tư có một số nội dung đáng chú ý sau:

1. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông bao gồm:

- Chuyên ngành quản lý báo chí:

Chuyên viên cao cấp về quản lý báo chí;

Chuyên viên chính về quản lý báo chí;

Chuyên viên về quản lý báo chí.

- Chuyên ngành quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử:

Chuyên viên cao cấp về quản lý phát thanh, truyền hình;

Chuyên viên chính về quản lý phát thanh, truyền hình;

Chuyên viên về quản lý phát thanh, truyền hình;

Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin điện tử;

Chuyên viên chính về quản lý thông tin điện tử;

Chuyên viên về quản lý thông tin điện tử.

- Chuyên ngành quản lý thông tin đối ngoại:

Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin đối ngoại;

Chuyên viên chính về quản lý thông tin đối ngoại;

Chuyên viên về quản lý thông tin đối ngoại;….

2. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông từ Trung ương đến địa phương, bao gồm:

- Các cơ quan, tổ chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/9/2023 (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.