Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trong Quân đội

18:57 | 09/11/2021

(Bqp.vn) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, những năm qua, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, như: “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Mỗi ngày 1 câu hỏi, mỗi tuần 1 điều luật”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tháng, tuần điều lệnh”, “Chi đoàn không có thanh niên đào, bỏ ngũ”, “Chi đoàn 4 tốt - 1 nghiêm”, “Chi đoàn 5 tiên phong”, “Xử trí tình huống pháp luật, kỷ luật”…

Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, ngày 16/7/2021. (ảnh: Nguyên Hải)

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức phát động, thực hiện tốt các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong chấp hành pháp luật, kỷ luật; kết hợp chặt chẽ giữa nội dung, mục tiêu thi đua của tổ chức Đoàn với phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị; duy trì phong trào thường xuyên, liên tục; định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung tiêu chí và đề ra các giải pháp phù hợp… Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên có cơ hội bày tỏ quan điểm trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, phòng, tránh các tệ nạn xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ, quy định với tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát huy các thiết chế văn hoá ở đơn vị, nhất là hoạt động phòng Hồ Chí Minh, phòng truyền thống, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật. Hàng năm có trên 99,88% cán bộ, đoàn viên, thanh niên chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng và thực hành nếp sống có văn hóa của cán bộ, đoàn viên, thanh niên chuyển biến tích cực, rõ nét, trực tiếp góp phần tạo nên sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong từng cơ quan, đơn vị và toàn quân, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Quân đội, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung cơ bản sau:

Một là, bám sát tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về công tác tuyên truyền, PBGDPL, quản lý tư tưởng, kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn; chú trọng đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, gắn tuyên truyền, PBGDPL với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Hai là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan chính trị trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị; đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương về đạo đức, lối sống và chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên để đoàn viên, thanh niên học tập, noi theo.

Ba là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị; đồng thời chủ động nắm bắt, dự báo, quản lý, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết đúng đắn nguyện vọng, lợi ích chính đáng, giúp đoàn viên, thanh niên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ tiến hành công tác tư tưởng, quản lý kỷ luật, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và cán bộ cấp phân đội; đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn, chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập, rèn luyện, công tác và ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên.

Năm là, gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên, thanh niên gắn với thực hiện các chương trình, đề án tuyên truyền, giáo dục khác; chú trọng biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL (mô hình, điển hình tiên tiến, tình huống, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật, sổ tay, đĩa hình, tờ gấp, tờ rơi, tranh cổ động, pa-nô…) phục vụ công tác tuyên truyền. Định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng, tuyên dương các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên, thanh niên.

File đính kèm:

Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.