Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Thông tư về sản xuất quốc phòng đối với các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt

10:41 | 13/07/2023

(Bqp.vn) - Sáng 13/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo (lần 6) Thông tư thay thế Thông tư số 132/2015/TT-BQP ngày 25/11/2015 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý sản xuất quốc phòng đối với các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt (Thông tư 132). Dự hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.


Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Soạn thảo, sau nhiều lần xây dựng và xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Cơ quan chủ trì soạn thảo Thông tư đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 132.


Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Thông tư kế thừa nội dung quy định về sản xuất quốc phòng đối với các cơ sở quốc phòng nòng cốt còn phù hợp, trong đó làm rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phương thức triển khai sản xuất quốc phòng, yếu tố bảo đảm cho sản xuất quốc phòng; điều chỉnh, bổ sung nguyên tắc quản lý, triển khai hoạt động sản xuất quốc phòng bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, nhất là nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trong quản lý các cơ sở sản xuất quốc phòng thuộc quyền đối với việc bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn hoạt động sản xuất quốc phòng. Đến nay, dự thảo Thông tư cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra (gồm 9 chương, 43 điều).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những điểm mới của dự thảo Thông tư, chỉ ra một số bất cập của Thông tư 132. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá dự thảo Thông tư được xây dựng đã quán triệt đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quản lý, sản xuất quốc phòng; đồng thời khắc phục được những hạn chế, bất cập, chưa thống nhất của Thông tư 132.


Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương các cơ quan, đơn vị, nhất là Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư; đồng thời yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh Thông tư thay thế Thông tư 132, bảo đảm xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, có tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đúng tiến độ, thời gian. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định lần cuối, trình Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ký, ban hành.

File đính kèm:

Mạnh Hùng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.