Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Xây dựng đề án hoàn thiện các cơ quan pháp luật trong Quân đội

13:13 | 14/07/2023

(Bqp.vn) - Sáng 14/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xây dựng Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện Hệ thống cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, phòng, chống tội phạm các cấp trong Quân đội đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.


Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện đề án tại hội nghị cho thấy: Sau khi có Quyết định thành lập, Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch xây dựng đề án, thành lập Tổ nghiên cứu, quy chế hoạt động và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng các tiểu đề án. Các tiểu đề án được tổ chức hội thảo, xin ý kiến các cơ quan nhiều lần trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo. Tại các phiên họp cho ý kiến đối với các tiểu đề án, Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên đã xem xét, thảo luận và đánh giá kỹ lưỡng về thực trạng tình hình cũng như các đề xuất và kiến nghị hướng hoàn thiện. Từ đó, thống nhất xác định việc xây dựng đề án là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay và là định hướng để thực hiện trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan pháp luật trong Quân đội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tổ chức, hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng và quản lý, chỉ huy, điều hành quân đội; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật trong Quân đội; đề án được xây dựng gồm 5 phần, chia cụ thể theo 3 giai đoạn.


Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh, chỉnh lý nội dung giải trình trong các tiểu đề án, gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Đối với việc thành lập cơ quan thanh tra, pháp chế ở cấp thứ ba, đề nghị thực hiện ngay trong giai đoạn 2023 - 2025. Các nội dung liên quan đến kinh phí bảo đảm thực hiện đề án cần rà soát, thống nhất với các cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính khả thi. Các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát, bổ sung văn bản gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tổng hợp ý kiến của các cơ quan, hoàn chỉnh dự thảo đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo; đồng thời xây dựng báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

File đính kèm:

Mạnh Hùng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.