Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị bộ đội phục vụ chiến đấu được hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

20:29 | 20/11/2023

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, với nội dung: “Theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, tại Điều 6 quy định “Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này nếu chưa được hưởng bảo hiểm y tế thì được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;…”. Theo đó, các đối tượng là bộ đội đóng quân tại huyện biên giới và tuyến đầu của tỉnh biên giới đã được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định trên, còn các đối tượng là bộ đội đóng quân ở các huyện phía sau, ở tỉnh phía sau tuy không trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế nhưng vẫn phục vụ chiến đấu, cử tri đề nghị các đối tượng này cũng được hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.

Ngày 16/11/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Ngày 03/8/2023, Bộ Quốc phòng đã có văn bản số 2770/BQP-CT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh để trả lời cử tri. Ngày 29/9/2023, Ban Dân nguyện/Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức cuộc họp nghe các Bộ, ngành giải trình, cung cấp thông tin về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành liên quan và kết luận của đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện, Bộ Quốc phòng trả lời nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Bắc Ninh, như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế thì quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/4/2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01/01/1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hằng tháng, nếu có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét Fulrô ở Tây Nguyên trong thời gian và địa bàn theo quy định, hoặc làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia thì được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc chế độ trợ cấp hằng tháng tùy theo thời gian công tác thực tế trong Quân đội; nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, đối tượng, điều kiện để xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đã được quy định chặt chẽ; trường hợp đối tượng đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có chế độ bảo hiểm y tế); không quy định áp dụng thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng là bộ đội đóng quân ở các huyện phía sau, ở các tỉnh phía sau. Chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ không phải là chế độ áp dụng đối với tất cả các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, cũng như tất cả quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975. Mặt khác, các nội dung quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là sự cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại khoản 4 Thông báo số 183-TB/TW ngày 03/9/2008; Tờ trình số 679-TTr-BCSĐCP ngày 13/4/2011 của Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị kết luận tại thông báo số 24-TB/TW ngày 05/5/2011.     

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh (văn bản này thay thế văn bản số 2770/BQP-CT ngày 03/8/2023), trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.