Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hải Dương, Hậu Giang kiến nghị tăng chế tài để nam đến tuổi, đủ điều kiện phải thực hiện nghĩa vụ quân sự

08:59 | 17/10/2023

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023, với nội dung: “Cử tri đề nghị trình Quốc hội sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự tăng chế tài bảo đảm nam thanh niên đến tuổi, đủ điều kiện phải thực hiện nghĩa vụ quân sự” (câu số 18); “Cử tri đề nghị tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự tăng chế tài bảo đảm nam thanh niên đến tuổi, đủ điều kiện phải thực hiện nghĩa vụ quân sự” (câu số 29).

Ngày 14/10/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016; cùng với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật được ban hành đã tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về NVQS.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, khó khăn trong tổ chức thực hiện, như: Chế tài xử lý vi phạm chưa đầy đủ, đồng bộ gây khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện, chưa thực sự bảo đảm tính răn đe và nghiêm minh trong xử lý kỷ luật về NVQS. Pháp luật về NVQS hiện hành quy định, mọi công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện NVQS; song, do điều kiện kinh tế đất nước còn hạn hẹp và nhiều yếu tố khác chi phối, nên chưa thể gọi hết nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS nhập ngũ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 924/VPCP-NC ngày 12/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Quốc phòng lập đề nghị sửa đổi, bổ sung các Luật và Nghị định có liên quan đến Luật NVQS năm 2015 theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Bộ Quốc phòng đã tiến hành tổng kết thi hành Luật NVQS năm 2015, trên cơ sở Tổng kết 8 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015; hiện nay Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ nghiên cứu lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 (Ban chỉ đạo) và chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương lập hồ sơ đề nghị đề xuất, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 theo chương trình soạn thảo luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng giao Ban Chỉ đạo, Tổ nghiên cứu lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 nghiên cứu, tổng hợp nội dung liên quan và báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật NVQS trong thời gian tới.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương, Hậu Giang; trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội 2 tỉnh để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.