Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri Tp.Đà Nẵng kiến nghị sửa Luật nghĩa vụ quân sự 2015 do đã bộc lộ một số hạn chế

07:23 | 29/08/2023

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, với nội dung: “Cử tri phản ánh, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 đã thực hiện gần 10 năm và đã bộc lộ một số hạn chế. Cử tri kiến nghị sớm xem xét, sửa đổi dự án luật này trong thời gian đến” (câu số 29).

Ngày 19/8/2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016; cùng với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật được ban hành, đã tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về NVQS. Sau hơn 8 năm thực hiện đã góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, đơn vị. Thực hiện Luật NVQS năm 2015, hằng năm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để bổ sung quân số cho các đơn vị thường trực và thay quân theo luật định, tạo nguồn lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao; góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện theo sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các quy định của Luật NVQS năm 2015 về đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện NVQS; tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình; chế độ chính sách về thực hiện NVQS; chế tài xử lý vi phạm… đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, một số quy định không còn phù hợp thực tiễn dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở báo cáo kết quả sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 (giai đoạn 2016-2021) và thực tiễn 02 năm 2022, 2023 vừa qua, Bộ Quốc phòng đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng, nghiên cứu, phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 theo chương trình soạn thảo luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật NVQS, theo đó các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện sẽ được sửa đổi sửa đổi, bổ sung phù hợp bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương phát huy vai trò giám sát về nội dung thực hiện Luật NVQS, góp phần bảo đảm pháp luật về NVQS được thực thi nghiêm túc, phát huy hiệu quả tích cực, thiết thực tại địa phương.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.