Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác Văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia”

22:58 | 01/04/2017

(Bqp.vn) - Cổng TTĐT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thể lệ Cuộc vận động sáng tác Văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tăng cường hợp tác, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia, thúc đẩy sự phát triển và sáng tác ra những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật về tình đoàn kết chiến đấu của ba nước qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước hiện nay; góp phần tuyên truyền sâu rộng và thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017); 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017); 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cam-pu-chia (24/6/1967 - 24/6/2017); khơi dậy truyền thống vẻ vang, củng cố, vun đắp tình đoàn kết, thủy chung, trong sáng của ba quân đội, ba dân tộc; bổ sung một nguồn tư liệu quý báu vào kho tàng di sản văn hóa của mỗi nước, tạo động lực quan trọng để tiếp tục phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia trong giai đoạn mới.

2. Trên cơ sở kết quả Cuộc vận động, Ban Tổ chức báo cáo Ban Chỉ đạo, đề xuất kế hoạch lựa chọn tác phẩm được giải thưởng để xuất bản, làm phim, dàn dựng, biểu diễn, trưng bày, tuyên truyền, phục vụ cho các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội trong những năm tiếp theo.

3. Các tác phẩm tham gia phải đúng chủ đề, nội dung Cuộc vận động và phù hợp với thoả thuận giữa quân đội ba nước; thực hiện nghiêm thể lệ, quy chế của Ban Tổ chức. Cuộc vận động có sự tham gia của quân nhân và cựu chiến binh Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia, do đó Ban Tổ chức Cuộc vận động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam và bạn để phát động và vận hành Cuộc vận động đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chủ đề, nội dung

1.1. Chủ đề: Cuộc vận động mang chủ đề “Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia”.

1.2. Nội dung: Ca ngợi tình đoàn kết chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia cùng nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi truyền thống vẻ vang, mối đoàn kết keo sơn, nghĩa tình quốc tế sâu nặng, gắn bó thủy chung của quân đội và nhân dân ba nước.

2. Loại hình văn học, nghệ thuật

Gồm 05 loại hình: Văn học (ký văn học, kỷ niệm sâu sắc), Âm nhạc (ca khúc), Mỹ thuật (tranh cổ động), Nhiếp ảnh (ảnh thời sự, ảnh nghệ thuật), Điện ảnh (kịch bản phim tài liệu).

3. Đối tượng

- Đối tượng tham gia Cuộc vận động là các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia và cựu chiến binh của Quân đội mỗi nước.

- Thành viên Hội đồng nghệ thuật được phép tham gia Cuộc vận động. Các thành viên có tác phẩm tham gia thì không thẩm định, đánh giá tác phẩm của mình.

4. Thời gian

4.1. Thời gian tiến hành Cuộc vận động: Từ tháng 03 đến tháng 12/2017.

4.2. Thời gian nhận tác phẩm: Từ sau ngày phát động đến ngày 20/9/2017 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày, tháng được xác định trên hộp thư điện tử, Fax.)

5. Nơi nhận tác phẩm

- Đối với các tác giả trong nước, tác phẩm tham gia gửi về địa chỉ: Phòng Văn hoá Văn nghệ/Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện tại mục III - Quy định cụ thể, các tác giả có thể gửi thêm file (nếu có) qua Email: btc.tcct.17@gmail.com; Hồ sơ ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia”.

- Đối với các tác phẩm của Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia do quân đội các nước quy định cụ thể; sau khi Hội đồng sơ khảo của mỗi nước thẩm định, đánh giá, tổng hợp gửi về thường trực Ban Tổ chức Cuộc vận động (qua Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Số 61, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, Cam-pu-chia). Chú ý các tác phẩm tham gia viết bằng ngôn ngữ Lào, ngôn ngữ Khơme, khuyến khích gửi thêm bản chuyển ngữ sang tiếng Việt.

6. Quy trình chấm giải, công bố kết quả

- Hội đồng nghệ thuật tổ chức thẩm định qua 2 vòng: Sơ khảo và chung khảo

- Quân đội mỗi nước tổ chức xét sơ khảo và gửi tác phẩm lựa chọn vòng sơ khảo đến Ban Tổ chức Cuộc Vận động (qua Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trước ngày 20/10/2017).

- Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập Hội đồng chung khảo tổ chức thẩm định sau khi có kết quả sơ khảo của quân đội ba nước (dự kiến trước ngày 20/11/2017).

- Căn cứ vào chất lượng tác phẩm, quân đội các nước có thể lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu đăng tải trên các phương tiện truyền thông của nước mình trong quá trình diễn ra và kết thúc Cuộc vận động.

- Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết công bố giải thưởng tại Việt Nam vào dịp Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (cuối tháng 12/2017), Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc vận động tổ chức trao giải tại mỗi nước.

7. Hội đồng thẩm định và giải thưởng

7.1. Hội đồng thẩm định

- Hội đồng sơ khảo:

+ Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam: Hội đồng sơ khảo bao gồm cán bộ quản lý văn học nghệ thuật, văn nghệ sĩ có uy tín, chuyên môn cao thuộc Quân đội thẩm định; thành phần do 05 đơn vị thường trực chuyên ngành nghệ thuật (theo Kế hoạch số 833/KH-TH ngày 20/5/2016 của Tổng cục Chính trị về tổ chức các hoạt động trọng điểm về văn hoá, văn học nghệ thuật, báo chí quân đội giai đoạn 2016 - 2020) đã xác định trong Cuộc vận động đề xuất Ban Tổ chức ra Quyết định thành lập.

+ Đối với Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia: Do Tổng cục Chính trị/Quân đội Lào và Tổng cục Dịch vụ/Quân đội Cam-pu-chia ra quyết định thành lập Hội đồng và chấm sơ khảo.

- Hội đồng chung khảo: Hội đồng chung khảo bao gồm cán bộ quản lý văn học nghệ thuật, văn nghệ sĩ có uy tín, chuyên môn cao của Quân đội nhân dân Việt Nam; thành phần do Ban Tổ chức đề nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị ra quyết định thành lập.

7.2. Cơ cấu giải thưởng

- Mỗi loại hình văn học nghệ thuật tham dự Cuộc vận động được xét 03 giải A, 06 giải B, 09 giải C, 12 giải khuyến khích, tổng số = 150 giải.

- Căn cứ kết quả thẩm định, đánh giá của Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo, Ban Tổ chức báo cáo Ban Chỉ đạo ra Quyết định tặng thưởng.

+ Tặng Bằng khen và Giấy chứng nhận của Bộ Quốc phòng Nước CHXHCN Việt Nam cho các tác giả, tác phẩm đạt giải.

+ Giải A trị giá: 25.000.000đ; Giải B trị giá: 20.000.000đ; Giải C trị giá: 15.000.000đ; Giải khuyến khích trị giá: 5.000.000đ.

III. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật tham gia Cuộc vận động là những tác phẩm hoàn chỉnh, đúng chủ đề Cuộc vận động, chưa được công bố, chưa tham gia cuộc thi nào; mỗi tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều loại hình nghệ thuật trong 05 loại hình Ban Tổ chức quy định; tác giả ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ, email, số điện thoại liên lạc, cụ thể như sau:

1. Văn học

- Là tác phẩm thuộc thể loại ký văn học và kỷ niệm sâu sắc, chưa công bố dưới mọi hình thức, được trình bày rõ ràng, phông chữ Times New Roman trên 01 mặt giấy A4 (đối với bản tiếng Việt).

- Một tác giả tham gia không quá 03 tác phẩm với mỗi thể loại, mỗi tác phẩm không quá 7.000 chữ.

2. Âm nhạc

- Tác phẩm là các ca khúc mới sáng tác, đầy đủ phần nhạc và lời, được trình bày rõ ràng (không tẩy xoá) bằng bản nhạc viết tay hoặc soạn thảo vi tính trên giấy A4, khuyến khích có cả phần đệm và phần chuyển ngữ.

- Ghi rõ tác giả phần nhạc và lời hoặc đồng tác giả (khuyến khích gửi kèm theo đĩa CD, File âm thanh mp3, đã phối khí, thu thanh).

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia không quá 03 ca khúc.

3. Mỹ thuật

- Tác phẩm là tranh cổ động được sáng tác mới, không trùng lặp ý tưởng với tác phẩm khác, dưới hình thức đồ hoạ trên giấy, kích thước 54cm x 79cm (khuyến khích các tác giả vẽ tay).

- Mỗi tác giả tham gia không quá 05 tác phẩm.

4. Nhiếp ảnh

Tác phẩm là ảnh thời sự hoặc ảnh nghệ thuật được sáng tác mới, trung thực, rõ nét, đúng nội dung Cuộc vận động, không trùng lặp ý tưởng với tác phẩm khác, được phóng trên giấy ảnh kích thước 20cm x 30cm, kèm file điện tử (dung lượng 5.000 px/ảnh); mỗi tác giả gửi tham gia không quá 05 ảnh đối với mỗi thể loại.

5. Điện ảnh

- Là những kịch bản phim tài liệu có nội dung phù hợp với chủ đề Cuộc vận động, có thể do một hoặc nhiều người đồng sáng tác, không có tranh chấp bản quyền; khi sản xuất phim thời lượng không quá 30 phút/kịch bản.

- Kịch bản được trình bày rõ ràng (không tẩy xoá) bằng văn bản soạn thảo trên giấy A4, cỡ chữ 14; phông chữ Times New Roman (đối với bản tiếng Việt).

- Mỗi tác giả tham gia không quá 02 tác phẩm.

6. Quy định sử dụng tác phẩm dự giải và trách nhiệm của tác giả

6.1. Quy định sử dụng tác phẩm

- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm (kể cả đạt giải và không đạt giải) gửi tham dự cuộc vận động.

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm tác quyền và quyền liên quan theo qui định của pháp luật Việt Nam thì Ban Tổ chức thu hồi giải thưởng.

6.2. Trách nhiệm của tác giả

- Thực hiện đúng thể lệ, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp nhận mọi qui định trong thể lệ Cuộc vận động.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan và thuế thu nhập tính theo mức tiền thưởng theo qui định của mỗi nước.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

1. Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định sẽ thẩm định, đánh giá nội dung tác phẩm dự thi của các tác giả sau khi nhận được tác phẩm.

2. Tất cả thông tin trong tác phẩm phải đảm bảo tính xác thực và tác giả phải chịu trách nhiệm về độ xác thực của những thông tin đó.

3. Các tác giả tự đảm bảo mọi chi phí trong quá trình sáng tác. Các tác phẩm tham gia Cuộc vận động được nhận giải thưởng (nếu có), Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm tham gia Cuộc vận động vào mục đích tuyên truyền, quảng bá (không nhằm mục đích kinh doanh) và không phải chi trả thêm bất cứ khoản kinh phí nào cho người sở hữu tác phẩm.

4. Việc gửi tác phẩm tham gia đồng nghĩa với việc chấp thuận thể lệ; Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do lỗi từ người tham dự và những thất thoát, chi phí phát sinh cho việc nhận giải.

Ban Chỉ đạo ban hành Thể lệ Cuộc vận động để các cơ quan, đơn vị, các tác giả thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia phối hợp triển khai và nghiên cứu tham gia thực hiện.

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.