Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Văn bản, ý kiến

Toàn quân đẩy mạnh nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
11:42 | 13/06/2013
(Bqp.vn) - Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đối với Quân đội, thực hiện tốt điều đó sẽ tạo động lực tinh thần to lớn thúc đẩy toàn quân thi đua rèn luyện theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trên mọi lĩnh vực.
Thấm nhuần tư tưởng của Bác, toàn quân đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng trong thời kỳ mới
11:54 | 11/06/2013
(Bqp.vn) - Cách đây 65 năm, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đang bước vào thời kỳ gian khổ, ác liệt, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của quân và dân ta, tạo sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn cho sự nghiệp cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng của Người, toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững ổn định chính trị của đất nước
21:15 | 08/06/2013
(Bqp.vn) - Là một trong những mặt công tác quan trọng của quốc phòng Việt Nam, đối ngoại quốc phòng - thành tố không thể thiếu của nền quốc phòng toàn dân đã góp phần đáng kể trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và giữ vững ổn định chính trị của đất nước, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
12:57 | 06/06/2013
(Bqp.vn) - Ngày 3/6/2013, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (số 25-NQ/TW) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
12:55 | 06/06/2013
(Bqp.vn) - Ngày 3/6/2013, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (số 24-NQ/TW).
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Sáng tạo trẻ" và hoạt động giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội
15:57 | 21/05/2013
(Bqp.vn) - Trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Quân đội, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực là đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” và hoạt động giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội.
Nâng cao trách nhiệm, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ
19:34 | 17/05/2013
(Bqp.vn) - Ngày 9/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ là sự cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
10:58 | 16/05/2013
(Bqp.vn) - Dân chủ và kỷ luật là vấn đề thuộc về bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi quân đội ta ra đời, dân chủ và kỷ luật đã không tách rời nhau. Đối với quân đội, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở là vấn đề quan trọng, có liên quan và được thể hiện trong mọi lĩnh vực...
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng
16:34 | 14/05/2013
(Bqp.vn) - Phát triển công nghiệp quốc phòng là chủ trương chiến lược của Đảng. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị Quyết số 06-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Bộ Quốc phòng đã kịp thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được những kết quả bước đầu. Đây là cơ sở để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.
Giáo dục truyền thống đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, chiến sỹ quân đội trong tình hình mới
13:47 | 13/05/2013
(Bqp.vn) - Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã xây đắp nên nhiều truyền thống cao đẹp. Trong đó, truyền thống yêu nước, thương nòi, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, sống nhân nghĩa, thủy chung, thông minh hiếu học, đề cao nhân phẩm, quý trọng tình người, khiêm tốn, trung thực, giản dị, tiết kiệm... là những nét đặc sắc được giữ vững và nâng cao trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, trở thành một tình cảm sâu sắc, một lẽ sống cao đẹp, trở thành phong tục tập quán được các thế hệ nối tiếp nhau nâng niu, giữ gìn và trân trọng bồi đắp.
<<...2930313233...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.