Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Văn bản, ý kiến

Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân theo Nghị định 77 của Chính phủ
17:44 | 10/05/2013
(Bqp.vn) - Thời gian qua, mối quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo Nghị Định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã không ngừng được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực.
Xây dựng Công đoàn Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
21:33 | 08/05/2013
(Bqp.vn) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, những năm qua, phong trào công nhân viên chức, lao động quốc phòng và hoạt động công đoàn trong Quân đội đã đạt được kết quả tích cực cả về bề rộng và chiều sâu, cả số lượng và chất lượng.
Qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Quân khu 3 đẩy mạnh công tác quân sự, quốc phòng
10:43 | 04/05/2013
(Bqp.vn) - 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn Quân khu 3 đã đem lại những kết quả quan trọng cả về nhận thức lẫn chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế qua tổng kết đã chỉ ra, Quân khu đang đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác quân sự, quốc phòng bằng nhiều giải pháp đồng bộ.
Không quân nhân dân Việt Nam xây dựng hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc
14:04 | 25/04/2013
(Bqp.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, Không quân nhân dân Việt Nam đã cùng với quân - dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chăm lo xây dựng hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc.
Đẩy mạnh thực hiện kết hợp quân - dân y
15:53 | 24/04/2013
(Bqp.vn) - Kết hợp quân - dân y là một chủ trương của Đảng, Nhà nước ta, nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đó còn là truyền thống, nét đặc thù độc đáo trong hoạt động của ngành Quân y cách mạng.
Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
22:41 | 18/04/2013
(Bqp.vn) - Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc là vấn đề cấp thiết hiện nay. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; trong đó, lực lượng Hải quân nhân dân làm nòng cốt.
Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội hiện nay
17:09 | 16/04/2013
(Bqp.vn) - Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội có vị trí quan trọng đặc biệt, nhằm đảm bảo cho toàn quân luôn một ý chí “sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH”.
Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự
21:37 | 07/04/2013
(Bqp.vn) - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chủ trương nhất quán và lâu dài của Đảng, Nhà nước ta; là yêu cầu khách quan trong hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-tài chính. Đây là vấn đề cần được nhận thức đầy đủ, sâu rộng không chỉ trong lĩnh vực chi tiêu, sử dụng nguồn lực xã hội mà còn cả trong cách thức xem xét nội dung, mức độ huy động các nguồn lực.
Toàn quân đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện
18:22 | 06/04/2013
(Bqp.vn) - Trước yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, ngày 20/12/2012 Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức tốt việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.
Quân đội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng
21:13 | 01/04/2013
(Bqp.vn) - Sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng là một trong những chức năng, nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của quân đội ta. Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, ngày 25/9/2012, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 520-NQ/QUTW về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”. Toàn quân cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết này, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trên mặt trận lao động sản xuất.
<<...3031323334...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.