Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Hướng dẫn, chỉ đạo, trao đổi

Một số kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật
14:24 | 21/04/2014
(Bqp.vn) - Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao, Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng giới thiệu một số kỹ năng công tác tuyên truyền miệng pháp luật để các đồng chí Báo cáo viên pháp luật trong Quân đội tham khảo.
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống Pháp luật và vai trò của tổ chức Pháp chế
17:18 | 17/04/2014
(Bqp.vn) - Công tác xây dựng thể chế dân chủ và quản lý xã hội bằng pháp luật được Đảng và Nhà nước ta quan tâm ngay sau khi giành được chính quyền. Chỉ hơn một năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 09/11/1946, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Quá trình xây dựng hệ thống pháp luật được tiến hành liên tục, cả trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc và chiến tranh chống đế quốc Mỹ, giải phóng đất nước.
Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014
12:23 | 17/03/2014
(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Quốc phòng năm 2014, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng tổ chức biên soạn và phát hành cuốn Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 nhằm cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản, thiết thực giúp cho việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cấp trong quân đội.
Bồi dưỡng ý thức kỷ luật cho học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị
17:33 | 25/02/2014
(Bqp.vn) - Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội trong tình hình mới, lãnh đạo, chỉ huy các cấp ở Trường Sĩ quan Chính trị luôn tích cực, chủ động bồi dưỡng cho học viên toàn diện cả về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; trong đó, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng ý thức kỷ luật (YTKL) cho học viên.
Triển khai thực hiện Hiến pháp trong Quân đội
09:17 | 19/02/2014
(Bqp.vn) - Sáng 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, các đại biểu đã bấm nút thông qua dự thảo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (Hiến pháp = 97,59%, Nghị quyết thi hành Hiến pháp = 98,59%). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta.
Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật QS, QP để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực QS, QP
09:53 | 18/02/2014
(Bqp.vn) - Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã xác định “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh nhằm xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; thể chế hóa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố và xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện pháp luật về biên giới quốc gia, vùng biển, vùng trời; về tổ chức, hoạt động lực lượng vũ trang nhân dân”.
Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014
14:26 | 17/02/2014
(Bqp.vn) - Nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lực lượng Dự bị động viên và Dân quân tự vệ (sau đây viết gọn là cán bộ, chiến sĩ); góp phần hạn chế vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật nhà nước. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng
12:30 | 22/12/2013
(Bqp.vn) - Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, qua kiểm tra phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ nội dung đó nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của việc ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Quản lý bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án trong quân đội
12:26 | 22/12/2013
(Bqp.vn) - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010 là cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện quyền yêu cầu bồi thường khi bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây ra trong khi thi hành công vụ.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật ở đơn vị cơ sở
12:22 | 22/12/2013
(Bqp.vn) - Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị cơ sở, góp phần quan trọng xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
<<...23456>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.