Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuần
09:01 | 22/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuần; Năm sinh: 1901 (Đã mất); Quê quán: xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tý
15:01 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tý; Năm sinh: 1897 (Đã mất); Quê quán: xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Tiến
14:54 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Tiến; Năm sinh: 1890 (Đã mất); Quê quán: xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Tính
14:44 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Tính; Năm sinh: 1897 (Đã mất); Quê quán: xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Trương
14:11 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Trương; Năm sinh: 1920 (Đã mất); Quê quán: xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Trứ
13:39 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Trứ; Năm sinh: 1901 (Đã mất); Quê quán: xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Triên
13:34 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Triên; Năm sinh: 1915 (Đã mất); Quê quán: xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tích
13:18 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tích; Năm sinh: 1918 (Đã mất); Quê quán: xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Tích
13:16 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Tích; Năm sinh: 1907 (Đã mất); Quê quán: xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ
13:14 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ; Năm sinh: 1898 (Đã mất); Quê quán: xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.