Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Phí
13:11 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Phí; Năm sinh: 1911 (Đã mất); Quê quán: xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Thại
10:22 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Thại; Năm sinh: 1903 (Đã mất); Quê quán: xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tân
09:41 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tân; Năm sinh: 1900 (Đã mất); Quê quán: thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Soa
09:39 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Soa; Năm sinh: 1905 (Đã mất); Quê quán: xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tăng Thị Thới
09:29 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tăng Thị Thới; Năm sinh: 1887 (Đã mất); Quê quán: xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Thăng
09:25 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Thăng; Năm sinh: 1910 (Đã mất); Quê quán: xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thành
09:21 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thành; Năm sinh: 1900 (Đã mất); Quê quán: xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thảo
09:19 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thảo; Năm sinh: 1921 (Đã mất); Quê quán: xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tề
09:14 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tề; Năm sinh: 1910 (Đã mất); Quê quán: xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân
09:11 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân; Năm sinh: 1915 (Đã mất); Quê quán: xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.