Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Sự
09:09 | 20/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Sự; Năm sinh: 1915 (Đã mất); Quê quán: xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngộ
13:25 | 18/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngộ; Năm sinh: 1911 (Đã mất); Quê quán: xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nghĩa
13:21 | 18/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nghĩa; Năm sinh: 1910 (Đã mất); Quê quán: xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghiên
13:14 | 18/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghiên; Năm sinh: 1889 (Đã mất); Quê quán: xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nghiệm
13:12 | 18/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nghiệm; Năm sinh: 1912 (Đã mất); Quê quán: xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mùi
11:21 | 18/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mùi; Năm sinh: 1905 (Đã mất); Quê quán: xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Mơi
11:09 | 18/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Mơi; Năm sinh: 1910 (Đã mất); Quê quán: xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mày
11:04 | 18/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mày; Năm sinh: 1918 (Đã mất); Quê quán: xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lựu
11:01 | 18/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lựu; Năm sinh: 1897 (Đã mất); Quê quán: xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lữ
10:13 | 18/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lữ; Năm sinh: 1893 (Đã mất); Quê quán: xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
<<...23456...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.